'FOTOĞRAFLARLA İZMİR' FOTOĞRAF YARIŞMASI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İzmir İl Koordinasyonu tarafından 8-10 Ocak 2009 tarihlerinde düzenlenen TMMOB İzmir Kent Sempozyumu kapsamında “İzmir kentini belgelemek, kenti görmeye ve göstermeye teşvik etmek, İzmir kentinin görsel belleğini oluşturmak, kente ilişkin sorun alanlarını göstermek, kentin sorunları üzerine düşünmeye teşvik etmek, kent kültürü ve bilinci oluşturmak” amacıyla”Fotoğraflarda İzmir” fotoğraf yarışması yapıldı.

Yarışmamızda dereceye giren ve sergilemeye değer görülen fotoğraflar sitemizde yer almaktadır. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak, Seçici Kurul üyelerine, Yarışma Sekreteryasına ve toplam 1029 fotoğrafla yarışmaya katılan 222 fotoğraf sanatçısına katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz.

TMMOB İzmir il Koordinasyon Kurulu
Ocak 2009


Seçici Kurul

Selim Uçar ÇAM
Makina Mühendisi · Fotoğraf Sanatçısı

Ali İhsan GÖKÇEN
Matematik Mühendisi · Fotoğraf Sanatçısı

Ahmet GÜREL
İnşaat Mühendisi · Fotoğraf Sanatçısı

Prof. Sabit KALFAGİL
Mimar · Fotoğraf Sanatçısı

Yusuf TUVİ
Elektrik Mühendisi · Fotoğraf Sanatçısı

Yarışma Sekreteryası
Selim Uçar ÇAM
Ahmet GÜREL

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü
Yunus KOÇ

Mansiyon
Alahattin KANLIOĞLU – Ebru ÇINAR – Emrah TULUK

Jüri Özel Ödülü
Özgür AKKAVAK

Destekleme
Mustafa Server ALPTEKİN
Mustafa SEZEN
Alper SANCAR

Sergileme
Alahattin KANLIOĞLU (2 Fotoğraf)
Ali Serkan GÜLER
Alpay SÖNMEZ
Aykut ERDOĞDU
Bekir İNCE
Biral ÜZMEZ
Bülent EROL
Caner AYDOĞAN
Çağlar KIZILARSLAN (2 Fotoğraf)
Ebru ÇINAR (4 Fotoğraf)
Emrah TULUK (2 Fotoğraf)
Erol ÖZDAYI (2 Fotoğraf)
Ethem Onur PARLAR
Fatma Elif ÇAY
Gamze GÜLER
H. Cüneyt YÖRÜKOĞLU
H. İbrahim ERGUNDA
İsmail ERTİN
Melih İNANLI
Mesude BÜLBÜL
Mustafa SEZEN
Nedim EKMEKÇİLER
Sultan DİNÇER
Tuğbay ÖZMEN
Yunus KOÇ (2 Fotoğraf)
Zihni ÜNAL