2. İZMİR KENT SEMPOZYUMU SUNUŞ

Yeni dünya düzeni olarak tanıtılan küresel kapitalizmin kar ve rant hırsını kural tanımaz boyutlara taşıdığı günümüzde; bu pervasız saldırıdan, demokrasi yoksunu bizim gibi ülkelerde, yoksul halklar kadar kentler de olumsuz yönde etkilenmektedir. Daha fazla kar ve rant uğruna kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal değerlerinin gözden çıkarıldığı, kısa vadeli günlük politikalarla talan edilmeye çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz.

Dünya genelinde küresel kapitalizm tarafından uygulana gelen neo liberal politikalardan ülkemizdeki siyaset de etkilenmiş, özellikle yaklaşan yerel seçimlerde kentlere dair sorunların çözüm önerilerinin, projelerin tartışıldığı seçim çalışmaları yerine, kimin aday olacağının ön plana çıkarıldığı siyasetsiz seçim dönemleri yaşanır olmuştur.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu küresel kapitalizmin şaşalı döneminin sona erdiği, dünya çapında büyük bir mali krizin yaşandığı ve ülkemizde 2009 yerel seçimlerinin hemen öncesinde TMMOB İzmir Kent Sempozyumunu gerçekleştirmiş, sempozyumda kentimize ait sorunların geniş bir bakış açısıyla toplu olarak masaya yatırılması ve değerlendirilmesi olanağı yaratılmıştır.

28-30 Kasım 2013 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre Merkezinde gerçekleştirilen sempozyumda kentin sorunları 4 paralel salonda 33 oturumda 83 bildiri ile ele alınmış, son gün gerçekleştirilen “Kent Hakkı ve Kent Yönetimi” paneli ile de sempozyumda aktarılan konuların kent yaşamına ve yönetimine etkisi tartışılmıştır.

Kentsel Dönüşüm, Muhtar ve Öğrencilerle ilgili hazırlanan anketler sempozyumda sunularak katılımcılarla paylaşılmıştır. İlköğretim öğrencileri arasında düzenlenen “Nasıl Bir Kent İstiyoruz? Konulu resim yarışmasında dereceye giren eserlere ödülleri takdim edilmiş; sergilenmeye değer görülen toplam 55 resim ve Gezi olaylarına ilişkin fotoğraflar sempozyum süresince sergilenmiştir.

TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu TMMOB üyeleri ve İzmirlilerden de yoğun görmüş 750 aşkın kişi sempozyumu 3 gün boyunca katılım sağlamıştır.

29 Mart 2009’da gerçekleştirilecek yerel yönetim seçimleri öncesinde hazırlanan bu kitapçık, aynı zamanda gerçekleştirilen sempozyumun bir sonuç bildirgesi niteliğindedir.

Bizler İnanıyoruz ki kentimiz, ancak ona sahip çıktığımız ölçüde doğru, sağlıklı, planlı ve güvenli gelişebilir. İzmir’de “kent bilincinin oluşması” ve İzmirlilerin bu bilinçle kentlerine sahip çıkmaları önem taşımaktadır.

TMMOB İzmir il Koordinasyon Kurulu olarak üyelerimiz ve kentimizde yaşayan herkesi, görüş ve önerilerimizi bilimsel ve katılımcı bir anlayışla, kararlılık ve tutarlılıkla yaşama geçirecek, kentimizin gelişiminde toplumsal, ekonomik ve fiziksel bütünlüğü gözetecek siyasi parti ve adaylara destek olmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
Aralık 2013