Kent Yerleşim Alanlarımızda Depremlerde Oluşacak Hasarların Azaltılmasına Yönelik Öneriler

Kent Yerleşim Alanlarımızda Depremlerde Oluşacak Hasarların Azaltılmasına Yönelik Öneriler

Hakkı Batur Demiray
Jeoloji Mühendisleri Odası

Bu çalışmayla 1. Derece Deprem Bölgesinde yer alan İzmir’de, (Deprem Bölgelerinde
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliklerimizde eksik olan) ;deprem yaratma potansiyeline
sahip diri fayların bulunduğu kesimlerin tespiti ve bu faylar etrafında emniyetli kuşaklar
bırakarak yapılaşmanın planlanması ile yapı denetiminde özellikle zemin kontrolüyle ilgili
konularda yaşanan sorunlara dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.