İzmir İli Kıyı Yapıları ve Günümüzdeki Durumları Hakkında Görüşler

İzmir İli Kıyı Yapıları ve Günümüzdeki Durumları Hakkında Görüşler

Veli Akçaoğlu – Sunay Akçaoğlu
İnşaat Mühendisleri Odası

Diğer yapılar gibi kıyılarımıza sıralanmış her çeşit liman ve kıyı yapısı, hizmete girdikleri
yıllardan sonra bakım ve onarım bakımından tamamen kendi hallerine bırakılmakta ve ancak
önemli hasarlara maruz kaldıklarında onarım için ele alınmaktadırlar. Kıyı yapılarının da
diğer yapılar gibi, verimli hizmet verebilmesi için, belli zamanlarda gözden geçirilmesi ve
zamanı geldiğinde dönemsel bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bakım konusundaki
ihmaller bu yapıların doğa etkilerine karşı direncini azaltmakta, tasarım aşamasında
öngörülen etkilerden daha küçüklerinde bile önemli hasarlara uğramalarına neden olmaktadır.