Kentimizde Jeotermal Enerjinin Anlamı ve Değerlendirilmesi

Kentimizde Jeotermal Enerjinin Anlamı ve Değerlendirilmesi

Dr. Servet Yılmazer
Jeoloji Mühendisleri Odası

Su, hava ve toprak gibi enerji de hayatın vazgeçilmezlerindendir. Enerji kaynakları çeşitliliği
olarak; petrol ve doğalgaz, maden kömürü ve linyit, hidrolik, odun ve tezek, yenilenebilir
enerji kaynakları sayılabilir. Temiz ve çevre dostu olan yenilenebilir enerji kaynakları olarak
rüzgâr, güneş, biyomas, hidrojen ve jeotermal enerji sayılabilir. Jeotermal enerjinin
kabuklaşma, reenjeksiyon, taşınması ve pompalanması ile yeraltından alınması gibi pek çok
sorunun aşılmış olması bu enerjiye olan talebi artırmıştır.

Türkiye jeotermal enerji potansiyelinin yaklaşık %70’inin Ege Bölgesi’nde bulunması
bölgenin öneminin ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, M.T.A.’nın yapmış olduğu araştırma
verilerinden büyük oranda istifade edilmiştir. Ayrıca şirketimizin yaptığı çalışmalardan da
yararlanılmıştır.