Jeotermal Kaynakların Doğru İşletilmesinde Sondaj Çalışmalarının Yeri ve Önemi

Jeotermal Kaynakların Doğru İşletilmesinde Sondaj Çalışmalarının Yeri ve Önemi

Emre Babür – Süleyman Özüdoğru
Maden Mühendisleri Odası

Bu çalışma, jeotermal kaynakların aranması, araştırılması ve işletilmesinde önemli bir araç
olan sondaj çalışmalarını kısaca tanıtıp önemini ve Türkiye’deki durumunu İzmir özelinde
tartışmak amacıyla kaleme alınmıştır.