İzmir İlinin Enerji Sorunu Çözümlemesinde Güneş Enerjisinin Yeri

İzmir İlinin Enerji Sorunu Çözümlemesinde Güneş Enerjisinin Yeri

Prof. Dr. Ali Güngör
Makina Mühendisleri Odası

Güneş enerjisinin uygulama alanlarına bakıldığında özellikle evsel uygulamalarda sıcak su
hazırlama, ısıtma, serinletmede başarılı uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. Buna karşılık
ülkemizdeki yaygın kullanımın yalnızca su ısıtmaya yönelik olduğu açıktır.

Günümüz üretim teknolojilerine yerli ve yabancı firmalar olarak bakıldığında gerek toplayıcı
çeşitliliğinde ve gerekse de selektif yüzey özellikleriyle çok verimli toplayıcılar
bulunabilmektedir.