Enerji Kaynaklarında Güvenirlilik ve Kömürün Yeri

Enerji Kaynaklarında Güvenirlilik ve Kömürün Yeri

Prof. Dr. Vedat Arslan
Maden Mühendisleri Odası

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergesi kişi başına enerji tüketimi olmaktadır.
Ancak gelişmenin temel şartı da sürekli, güvenli ve ekonomik bir şekilde enerjinin teminine
bağlıdır. Gelişmiş olan ülkeler temel stratejilerini kaynak genişliği, yerel kaynakların önceliği,
düşük maliyet ve global sorumluluk gereği temiz enerji konularında yoğunlaştırmaktadır.

Ancak stratejik açıdan birinci öncelik, enerjide dışa bağımlılığı minimize etmek için yerel
kaynakların mümkün olduğunca kullanıma sokulması olmalıdır. Türkiye açısından duruma
bakıldığında, şu anda enerjide dışa bağımlılığımız ülke geleceğini tehdit eder boyuta
varmıştır. Dışa bağımlılığı azaltmada kullanabileceğimiz ana kaynak ise kömür olmaktadır.
Günümüzde oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan kömür, gelecekte de bu payını
sürdürecek potansiyele sahiptir.

Sürdürülebilir kalkınmanın temel şartı olan enerji ile ilgili kavramları birçok yönden ele
almak mümkündür. Günümüzde enerji kaynaklarının dünya üzerindeki dağılımı kaynağı bol
olan ülkelerle kaynak kıtlığı olan ülkelerin enerji konusuna farklı yaklaşmalarına neden
olmaktadır. İthal enerji kaynaklarına bağımlılığı yüksek olan ülkeler açısından enerji
kaynaklarının sürekli, güvenilir, temiz ve çeşitli kaynaklardan/ülkelerden olabildiğince uygun
fiyatlarla sağlanması ve yüksek verimlilikle tüketilmesi sorunu büyük önem taşırken; genelde
enerji ihracatçısı olan ülkeler açısından, kendi enerji kaynaklarına uluslararası piyasalarda
çeşitli ülkelerden kesintisiz ve yeterli talebin var olması ve yeterince yüksek fiyatlardan
satılabilmesi anlamında enerji talep güvenliği kavramı daha fazla ön plana çıkmaktadır. Sonuç
olarak, ülkelerin güçlü bir ekonomik yapıya sahip olabilmesi için enerji güvenliği stratejik
öneme sahiptir.

İnşaat Sektörünün İhtiyacı Olan Doğal Taşların İşletilmesi ve Kentsel Faydaları