Kentin Üretim-İletim-Dağıtım Sorunları ve Çözümleri

Kentin Üretim-İletim-Dağıtım Sorunları ve Çözümleri

Turgut Eryiğit
Elektrik Mühendisleri Odası

Türkiye’nin hızla gelişim gösteren sektörlerinden birisi olan elektrik sektörü tüketici
fiyatlarında yaklaşık 12 milyar dolar satış hâsılasıyla ülke ekonomisinde önemli bir yere
sahip bulunmaktadır. Yılda yaklaşık olarak %8 artış gösteren elektrik talebi sektörün
büyümesine önemli katkı sağlarken, Türkiye’deki önemli sanayi dallarına ve ülke
ekonomisindeki genel büyümeye oranla oldukça yüksek bir seviyede seyretmektedir.
2007Yılı sonu itibariyle toplam 40.835 MW elektrik üretim kapasitesine sahip olan
Türkiye’nin kurulu gücünün büyük bir çoğunluğu kamu kontrolü altında bulunmaktadır.