İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Altyapı Bilgi Sistemi Çalışmaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Altyapı Bilgi Sistemi Çalışmaları

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak
faaliyetlerini sürdüren Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Şube Müdürlüğü, İBB stratejik planının
Bilgi ve İletişim teknolojileri sürecinin “Coğrafi bilgi sistemi ve yönetim bilgi sistemi
modüllerinin devreye alınarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görevlerini ivedi, doğru ve
etkin olarak yerine getirmesi için çalışmalar yapılması” hedefi doğrultusunda Büyükşehir
Belediyesinin yetki alanı dâhilinde Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri kurulması faaliyetlerini
yürütmektedir.

2009 yılında gerçekleştirmeyi planladığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Altyapı Bilgi Sistemi
kurulması kapsamında;

• İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı ve altyapı ile ilgili birimlerinin iş süreç ve
uygulamalarının otomatikleştirilerek tekrarlı iş ve üretimlerinin engellenmesi,

• İş sürelerinin kısaltılarak verimliliğin artırılması ve ayrıca İBB Konumsal Veri
Tabanındaki diğer veriler (Uydu görüntüsü, Hâlihazır Haritalar ile Coğrafi Adres Bilgi
Sistemi ve İmar Bilgi Sistemi verileri) ile bütünleşik olarak kullanılabilecek uygulama
yazılımlarının hazırlatılarak altyapı çalışmalarının koordinasyon içerisinde
yürütülmesi,

• Altyapı konusundaki karar verme süreçlerinin sağlıklı, etkili ve hızlı bir şekilde
alınmasının sağlanması,

• Şehrin altyapı problemlerinin çözümüne yönelik, planlama, koordinasyon, uyum,
birbirini tamamlama ve işbirliği açısından hem altyapı faaliyetlerini yürüten
kuruluşların hem de altyapı faaliyetinin; tür, bağlantı, kapasite, işleyiş ve fiziki
varlığının tek elden yönlendirilmesi ve işleyen uygulama biçimi haline
dönüştürülmesi,
hedeflenmektedir.