İzmir’de Hava Kirliliği

İzmir’de Hava Kirliliği

Prof. Dr. Abdurrahman Bayram
Çevre Mühendisleri Odası

Sanayi devrimiyle başlayan ve fosil yakıt tüketiminin artışına paralel olarak artan hava
kirliliği problemleri günümüzde küresel ölçekte yaşanan bir çevresel problem haline
gelmiştir. Başta karbon dioksit olmak üzere atmosferdeki konsantrasyonları sürekli artan hava
kirleticiler, dünyamızın en önemli sorunu olan iklim değişikliği ve kuraklık sorununu
doğurmuştur. Kirletici kaynaklara ve coğrafi konumlarına göre dünyanın değişik bölgeleri bu
sorunu farklı boyutlarda yaşamaktadır.

Ülkemizde de hava kirliliği problemleri farklı ölçeklerde yaşanmaktadır. Nüfus yoğunluğuna,
coğrafi özelliklere ve değişen meteorolojik koşullara göre yerleşim alanlarımızda kış
aylarımızda yaşanan hava problemleri, sanayi bölgelerimizde bütün bir yıl kendini
hissettirmektedir. Bu çalışmada, İzmir kent merkezi ve çevresindeki hava kirliliği seviyeleri
ile bunların kaynakları hakkında bilgiler verilecek ve hava kirliliğinin önlenmesi için çözüm
önerileri sunulacaktır.