Demir Çelik ve Gemi Söküm Tesislerinin Çevresel Etkileri

Demir Çelik ve Gemi Söküm Tesislerinin Çevresel Etkileri

Ertuğrul Berka
Kimya Mühendisleri Odası

Bu çalışmanın amacı, İzmir İli Aliağa İlçesi’nde elektrik ark ocaklarıyla demir çelik üretimi
yapılan kuruluşların giderilmeyen elektrik ark ocağı tozları ile yine Aliağa’daki gemi sökümü
tesislerinin çeşitli atıklarına ve çevresel etkilerine dikkatleri çekmektir.

Bu çalışma; İzmir ili, Aliağa ilçesi, Horozgediği Kospet Mevkiî’ nde bulunan, elektrik ark
ocağı ile üretim yapan demir çelik fabrikalarının EAOT (Elektrik Ark Ocağı Tozları) ve
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde bulunan yirmi bir adet gemi söküm tesisinin atıkları ile
sınırlıdır. Aliağa genelindeki çevresel sorunlar kapsam dışındadır.