İzmir’in Gelecekteki Su Kaynakları

İzmir'in Gelecekteki Su Kaynakları

Dr. İlker Atış
İnşaat Mühendisleri Odası

Batı Anadolu’nun ekonomik ve kültürel merkezi olarak hızla büyüyen İzmir kentinin
ihtiyaçları da başta temiz içme ve kullanma suyu olmak üzere büyümektedir. Su ihtiyaçlarını
uzun yıllar kendi yakın çevresindeki kaynaklardan karşılayan İzmir kenti zaman içinde
gittikçe daha uzak kaynakları şehre bağlamak zorunda kalmıştır. Bu eğilim bugün de devam
etmektedir. Kent yönetimleri içme ve kullanma suyu açısından birim bedeli daha yüksek,
korunması ve yönetimi daha güç uzak kaynaklar ile başa çıkmaya çalışmaktadır. Bu bildiri ile
kentin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya konulmuş olan
kaynakların durumu irdelenmiş, olası problemlere dikkat çekilerek önerilerde bulunulmuştur.