Ege Bölgesi Su Sorunları

Ege Bölgesi Su Sorunları

Hami Çetin
Jeofizik Mühendisleri Odası

Su canlı yaşamını dolaylı dolaysız etkileyen en önemli doğal kaynaktır.

Günümüzde, sadece Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede değil, dünya ölçeğinde bir su
kıtlığı söz konusudur. Nüfus artışı ve küresel ısınmayla doğrudan bağlantılı su kıtlığının
gelecek yıllarda çok daha büyük boyutlara ulaşacağı bir gerçektir.

Dünya sağlık örgütünün rakamlarına göre yılda 1.6 milyon insan temiz ve hijyenik su
yokluğundan hayatını kaybetmektedir.

Su doğrudan insan yaşamını etkilemektedir. Bunun içindir ki su sorunu çarpık politik
çıkarlara alet olmamalıdır. Tam tersine çözüm sığ politik kaygılardan uzak, olayın tüm
taraflarınca ortak bulunmalıdır.

Su kirliliği ve kuraklık ülkemizde, özellikle Ege bölgesinde varlığını artan bir yoğunlukla
hissettirmektedir. Ege bölgesinde son 30 yıl gibi insan yaşamı için çok kısa sayılabilecek bir
zaman aralığında, su miktarı ve kalitesinde gelinen nokta ürkütücüdür. Son yıllarda
yağışlardaki azalma gelecekteki olası bir felaketin habercisi olmuştur. Ancak asıl felaket
merkezi ve yerel yönetimler ile kamuoyunun konuya karşı duyarsız olmasıdır.