İzmir Kenti Kanalizasyon Tesisinin İrdelenmesi

İzmir Kenti Kanalizasyon Tesisinin İrdelenmesi

Mehmet Zafer Zihnioğlu
İnşaat Mühendisleri Odası

Dünyada sağlıklı çevrede yaşamanın öneminin kavranması ile çevre koruma bilincinin
gelişmesinden epey sonra bile atık sularımızı törenlerle denize akıtmamızın üzerinden çok
zaman geçmedi. İzmir’de 1960’lı yıllarda bu törenlerin yapıldığını birçoğumuz biliyoruz.
Ancak bu törenleri yaparken geriye dönüşün 30-40 yıllık bir çabayı gerektireceğini en azından
İzmir halkı bilmiyordu. Bilinçsizce verilen kararların, yapılan uygulamaların hangi uğraşlar
sonucu kısmen düzeltilebildiğinin bir öyküsüdür İzmir Kanalizasyon Projesi. Aynı zamanda
Türkiye’nin ekonomik, siyasal ve teknik portresidir. Ülkemizde siyasal iktidarlarca, yapılan
böylesi büyük yatırımlara ayrılan yıllık ödenek miktarlarının azlığı nedeniyle işlerin yıllarca
sürüncemede kalmasının bir örneğidir.