İzmir’in Su Kaynakları, Kapasite ve Kapasite Artırma Önerileri

İzmir’in Su Kaynakları, Kapasite ve Kapasite Artırma Önerileri

Hüsamettin Altaş
İnşaat Mühendisleri Odası

Küresel ısınma nedeniyle ülkemizin kuraklıktan etkilenecek bölgeleri içerisinde yer alan
kentimizin su kaynakları, temini, dağıtımı, su kaçakları ve su tasarrufu gibi konuların artık
ciddiyetle değerlendirilmesi ve kamuoyuna anlatılması önemli duruma gelmiştir.

İzmir kentinin hala en fazla göç alan iller arasında olması, gecekondulaşmanın yoğun olması,
bazı bölgelerde zemin yapısının oturmalara ve kaymalara uygun olması, kent yenileme projesi
uygulamalarının gecikmesi durumlarından dolayı sistemde su kaçağının en az olduğu bir su
dağıtım sisteminin oluşturulması, su tasarrufu tedbirleri ile su tasarrufu bilinci hususlarının
İzmir’de yaşayanlara benimsetilmesinin de önemli ve gerekli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.