Kamunun Proje Elde Etme Yöntemlerinin Yapı Stoğunun Niteliğine Etkisi, Yarışmalar Örneği

Kamunun Proje Elde Etme Yöntemlerinin Yapı Stoğunun Niteliğine Etkisi, Yarışmalar Örneği

Araş. Gör. H. İbrahim Alpaslan – Araş. Gör. Ferhat Hacıalibeyoğlu
Mimarlar Odası

Kentlerimizdeki yapılı çevrenin genel niteliğinin övünülecek durumda olmadığı, mimar olsun
ya da olmasın duyarlı hiçbir insanın gözünden kaçmayacak bir gerçektir. Bu açıdan İzmir de
istisna sayılamaz. Bu bildiri, pek de düşük sayılamayacak mimari eğitim kalitemiz ve uluslar
arası takdir gören mimarlarımız olmasına karşın kentlerimizdeki yapılaşmanın bariz
niteliksizliğinin nedenlerini irdeleyip çözüme dair olumlu dinamikler barındıran
mekanizmalardan yarışmalar örneğini gündeme getirmeyi ve kamu binalarının yarışmalar
yoluyla elde edilmesinin yapı stoğunun niteliğine katkılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.