İzmir’in Hastane Steril Alan Havalandırma Tekniği Açısından Avrupa Standartlarındaki Yeri ve Ülkemizdeki Sektörel Gelişime Katkıları

İzmir’in Hastane Steril Alan Havalandırma Tekniği Açısından Avrupa Standartlarındaki Yeri ve Ülkemizdeki Sektörel Gelişime Katkıları

Makina Mühendisleri Odası Hijyen Komisyonu

Hastane enfeksiyonları insan sağlığını ve hayatını birinci derecede etkileyen faktörlerin
başında yer almaktadır. .Bu sebeple sağlık sektöründe enfeksiyonla mücadele amacıyla
önemli miktarlarda altyapı, malzeme ve işgücü yatırımlarının yanı sıra önemli meblağlarda
antibiyotik harcamaları yapılmaktadır.

Steril alanların kurulum, işletme, kalite yönetimi ve DAS (dezenfeksiyon, antisepsi,
sterilizasyon) uygulamalarındaki bilinç ve kontrol yetersizliği sebebiyle ülkemizde antibiyotik
kullanımı, yan etkileri ve toplumun bağışıklık sistemini olumsuz etkilemesinin yanında yılda
milyarlarca dolara ulaşan bütçesine rağmen gelişmiş ülkelere oranla 8 kat fazladır.

Münferit enfeksiyon vakaları, ölüm veya toplu ölümler yaşanmadıkça kamuoyundan yeterli
ilgi ve tepkiyi görmemektedir. Haziran 2005 yılında Edirne’de yaşanan ve ülke genelinde
derin üzüntü yaratan 8 bebeğin ölümü sonrasında hastane enfeksiyonları yeniden Türkiye
gündemine oturmuştur. Konu ile ilgili her sektör gibi kurmuş olduğu tesisatlar ile
hastanelerde steril alanların işletilmesini sağlayan tesisat mühendisliği sektörü de olaya
sağduyu ile yaklaşarak sektörümüzden kaynaklanan bir hata veya ihmal olup olmadığını tespit
etmek amacıyla bir çalıştay oluşturarak ülkemizde steril alan havalandırma sistemlerinin
genel durumunu masaya yatırmıştır. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) uzman
üyeleri dışında konu ile ilgileri bulunan İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği
(İSKİD), Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV), Sağlık Bakanlığı, Türk
Tabibler Birliği, Makine Mühendisleri Odası, Yıldız Teknik Üniversitesi, ilaç sektörü
temsilcileri ve özel hastane temsilcilerinin katıldığı çalıştayda Türkiye’de yürürlükte STERİL
ALAN HAVALANDIRMASI ile ilgili güncel bir standardın dahi olmadığı, sektörün
tamamen kontrolsüz olduğu, sektöre yol gösterecek sağlıklı bir literatürün bile oluşmadığı
tespiti yapılarak sektörü bilinçlendirmek üzere yol haritaları çizilmiştir.