İzmir Metropol İlçelerinde Yapılan Asansör Denetimleri ve Güvenlik Seviyesindeki Gelişmelerin İncelenmesi

İzmir Metropol İlçelerinde Yapılan Asansör Denetimleri ve Güvenlik Seviyesindeki Gelişmelerin İncelenmesi

S. Zafer Güneş – Barış Aydın
Makina Mühendisleri Odası

Çalışmalar kısaca 6 ana aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalar incelendiğinde;

1. Protokolün İmzalanması.
2. Hazırlık Çalışmaları.
i. Yöneticilerin Bilgilendirilmesi.
ii. Doküman Çalışmaları.
iii. Eğitim Semineri.
iv. Bölgelendirme Çalışmaları.
3. Asansör Denetimleri
4. Asansör Takip Denetimleri
5. Sonuçların Değerlendirilmesi
6. Kayıtların Saklanması

Protokol imzalanması ve hazırlık çalışmalarından sonra asansör denetimlerinde
görevlendirilen makine ve elektrik mühendisi öncelikle bina sorumlusu ile temasa geçerek
asansörün denetlenmesi için ilk onayı alır. Onaydan sonra asansörün denetimine başlar.
Denetimlerde asansörlerde olması muhtemel çeşitli kazalarla ilgili güvenliği sağlanacak
kişiler olarak;

a. Kullanıcıların,
b. Asansör Servis ve Bakım Personelinin,
c. Asansör Kuyusu, Makina Dairesi ve varsa Makara Dairesi Dışındaki Kişilerin,

güvenliği gözetilmektedir. Denetimde kullanılan kontrol formu 101 maddeden oluşmakta, can
ve mal güvenliği yönünden ‘**’ lı 33 maddeden birinin dahi uygun olmaması durumunda
asansöre ‘0’ kodu verilerek kırmızı etiket yapıştırılmaktadır. Eksik ve hataların giderilmesi
yönünde ‘*’ lı 48 maddeden birinin uygunsuzluğu durumunda asansöre ‘1’ kodu verilerek
mavi etiket yapıştırılmaktadır. Asansörde hiçbir uygunsuzluk olmaması durumunda veya ‘**’
ve ‘*’ lı maddelerin dışında kalan maddelerde olan uygunsuzluklar öneri olarak
değerlendirilmekte ve öneriler kısmına yazılarak asansöre ‘2’ kodu verilerek yeşil etiket
yapıştırılmaktadır.