Dönüşüm Sürecinde Kentler, Afetler ve Kentsel Projeler

Dönüşüm Sürecinde Kentler, Afetler ve Kentsel Projeler

Cem Akdağ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İzmir kentinde doğal afet riski taşıyan Kadifekale bölgesine yönelik yürütülen kentsel projeler
in başlangıcından bu güne kadar yürütülen çalışmalar yer almaktadır.