Mevcut Yasal Duruma Göre İlimizdeki İlçe Belediyelerinin Gıda Güvenliği İle İlgili Yetki ve Sorumluluklarını Nasıl Kullandıkları ve Sorumluluklarını Yerine Getirmek Amacıyla Ne Gibi Çalışmalar Yaptıklarına Yönelik Durum Tespiti Çalışması

Mevcut Yasal Duruma Göre İlimizdeki İlçe Belediyelerinin Gıda Güvenliği İle İlgili Yetki ve Sorumluluklarını Nasıl Kullandıkları ve Sorumluluklarını Yerine Getirmek Amacıyla Ne Gibi Çalışmalar Yaptıklarına Yönelik Durum Tespiti Çalışması

Hülya Yılmaz – Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirağ – Işık Şahbaz
Gıda Mühendisleri Odası

İş yerlerinin de dahil olduğu gayri sıhhi müessese ve sıhhi müessese kapsamındaki iş
yerlerinin açılması ile ilgili ruhsatların verilmesi Gıda güvenliği sisteminin temel sorumluğu
5179 sayılı kanunla Tarım ve Köy işleri Bakanlığına verilmiş olmakla birlikte. 2004 ve 2005
yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyük Şehir Belediyesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi ve 5393 sayılı
Belediye kanunları ile yerel idarelere gıda ve denetlenmesi yetkisi verilmiştir. Yakın geçmişte
çıkarılan bu kanunlar çerçevesinde TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubemizce kent
sorunlarıyla ilgili çalışmalar çerçevesinde gıda güvenliğine yönelik ilimiz belediyelerinde ne
gibi çalışmalar yapıldığına dair bir durum tespiti hedeflenmiştir. İzmir ilimizin Türkiye’nin 3
üncü büyük kenti olduğu göz önüne alındığında yapılan çalışmadan elde edilen verilerin genel
bir bakış sağlayacağı da düşünülmüştür.