İzmir Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Ormanların Fonksiyonel Planlaması

İzmir Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Ormanların Fonksiyonel Planlaması

A. Kenan Öztan
Orman Mühendisleri Odası

İzmir Büyükşehir belediyesi sınırlarının 50 km.ye çıkmasıyla çalışma alanının genişliği
544.844 hektara çıkmıştır ve bu alanın 234.408 hektarı muhtelif nitelikteki ormanlarla
kaplıdır. Ormanlar içinde başta Kızılçam, Karaçam, Fıstıkçamı, Halep çamı, Ardıç türleri,
Meşe türleri ve Kestane olmak üzere pek çok ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkiler
bulunmaktadır. Bu zengin florayla birlikte çok zengin bir fauna da mevcuttur. Geniş alan
kaplayan maki alanları biyolojik çeşitlilik açısından yeri doldurulamaz yaşam ortamlarıdır.

Ormanlar, odun hammaddesi üretimi yanında erozyonun önlenmesi, su rejiminin
düzenlenmesi, gürültünün azaltılması, karbon dioksitin azaltılması, oksijen üretimi, rüzgar
hızının düşürülmesi ve bağıl nemin azaltılmasıyla iklim ekstremlerinin azaltılması gibi
işlevler üstlenirler. Sürekli değişen renkleri ile peyzaj etkisini arttırır, spor ve toplum sağlığı
aktivitelerine olanak sağlar, değişik doğa bilimlerine laboratuar görevi görür ve Ülke
savunması ile ulusal güvenliğe katkı sağlar.

Önümüzdeki süreçte gerek Büyükşehir Belediyesi ve gerekse diğer sivil toplum kuruluşları
ormanların fonksiyonel değerlerinin toplum yararına sunulması konusunda görev üstlenebilir
ve toplumsal yarar konusunda kamuoyu oluşturabilirler.