İzmir’in Güncel Deprem Etkinliği

İzmir'in Güncel Deprem Etkinliği

Orhan D. POLAT, Elçin GÖK, Mehmet UTKU, Günay ÇİFÇİ
Jeofizik Mühendisleri Odası

Bu çalışmanın amacı, 2008 yılında T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı
desteği, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile İzmir’e kurulan
16 adet ivme-ölçer istasyonu tarafından kaydedilen verilerden hareketle İzmir’in güncel
deprem etkinliğinin analiz edilmesidir. Çalışma ağırlıklı olarak, istasyon lokasyonlarının
bulunduğu ana yerleşim alanlarını kapsamaktadır.

AFAD’ın da yoğun desteği ile 2013 itibariyle sayısı 30’a yaklaşan kuvvetli yer hareketi
deprem istasyon ağı (İzmirNET, Polat ve diğ. 2008) verileri, DEÜ Deprem Araştırma ve
Uygulama Merkezi (DAUM) ile Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Sismoloji Laboratuarında (SismoLab) kurulu bilgi-işlem alt yapısı kullanılarak
değerlendirilmektedir.