Kent İçi Dağıtım Şebekelerinde Yaşanan Sorunlar ve Daha İyi Bir Dağıtım Sistemi İçin Öneriler

Kent İçi Dağıtım Şebekelerinde Yaşanan Sorunlar ve Daha İyi Bir Dağıtım Sistemi İçin Öneriler

EMO İzmir Şubesi Enerji Komisyonu

Elektrik her kesimin vazgeçilmez temel ihtiyaçlarındandır. Günlük yaşantımızda yokluğunda
farkına vardığımız ve çoğu zaman hayatın durmasına neden olan elektrik enerjisi kentlerde
elektrik dağıtım şebekeleri vasıtasıyla tüketicilere ulaştırılır. Dağıtımı ve çeşitli alanlardaki
kullanım kolaylığı nedeniyle her gün daha derinden kılcal damarlar gibi yaşam yollarını
besleyen elektrik enerjisi fiziki yapısı dolayısıyla “tekel” konumundadır. Bu nedenle kamu
yararı ön planda olmaktadır. Çeşitli gerekçelerle kamu hizmetinin özel sektör eliyle
yürütülmesinin önü açılarak dağıtım şebekelerinin de kamu yerine özel sektör tarafından
işletilmesi siyasi iktidarlar tarafından hedeflenmiştir. Bu yıl içerisinde yapılan özelleştirmeler
sonrasında kamu elinde (TEDAŞ) dağıtım şebekesi kalmamıştır.

Doğal tekel durumundaki şebekeler “özelleşince” rekabet, daha iyi hizmet vb gerekçelerle
şebekeler sanal olarak çeşitli kısımlara ayrılmış, üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış
işlemleri ayrıştırılarak çeşitli firmalar yaratılmıştır. Daha önce özelleştirilen İstanbul Anadolu
Yakası (AKTAŞ Elk) örneğindeki olumsuzlukların pek çoğunun özel sektör mantığı
içerisinde tekrarlanacağı çeşitli ortamlarda defalarca dile getirilip raporlan hazırlanmış
olmasına rağmen tamamen ideolojik (siyasi) nedenlerle satışlar devam ettirilerek dağıtım
şirketleri varlıklarıyla beraber özel sektöre devredilmiştir.

Temel yurttaşlık hakkı olarak kabul edilen elektrik enerjisine kullanım hakkı nedeniyle halkın
ve tüm tüketicilerin bu konuda duyarlı olmaları ve olumsuzlukları irdelemeleri kaçınılmazdır.
Bu nedenle günümüze kadar geçen süreçte yaşanan olumsuzlukların değerlendirilmesi
gerekliliği bulunmaktadır. Halkımızın elektrik enerjisini güvenli, kaliteli ve sürekli olarak
temin edebilmesi, dağıtım şebekelerinin sorunlarının azaltılması ile orantılıdır. EMO İzmir
Şubesi Enerji Komisyonu diğer enerji sorunlarıyla beraber Dağıtım Şebekesinin Sorunlarını
da tüketicilerden gelen şikayetlerle beraber teknik eksiklikleri de takip ederek düzeltilmesi
yolunda çaba sarf etmektedir.