Jeofizik Mühendisliği’nin Deprem-Zemin-Yapı Üçlüsüne Uygulanması

Jeofizik Mühendisliği'nin Deprem-Zemin-Yapı Üçlüsüne Uygulanması

Öz YILMAZ
Jeofizik Mühendisleri Odası

Deprem-zemin-yapı üçlüsünde en popüler konu, ve dolayısıyla medyada en fazla işlenen
depremin kendisidir. Halbuki en fazla sorumluluk ve insanımızı doğrudan ilgilendiren konular
ise zemin ve daha da önemlisi yapıdır. Deprem hareketinin bir binaya tatbik ettiği kuvveti,
dolayısıyla muhtemel hasarı azaltmak için binanın kütlesini ve/veya hareketin ivmesini
azaltmalıyız. Unutmayalım ki, deprem ağır yapılara daha fazla yüklenir. Dolayısıyla,
binalarımızı hafif malzemeyle yapmalıyız. Yani, yapıları hantal beton ve tuğla yığınları
şeklinde inşa etmek yerine, inşaat kültürümüzü değiştirip, yapılarda ahşap ve çelik malzeme
kullanmalıyız. Ve nihayet, deprem hareketinin ivmesini ise, bir yandan zemini ıslah ederek,
yani gevşek bir zemini sıkılaştırarak azaltabiliriz, bir yandan da yeni yerleşim alanları için
tarımsal amaçlı kullanılması gereken gevşek alüvyon malzemeden müteşekkil ovalar yerine
kaya zeminden müteşekkil yamaç araziler tahsis etmeliyiz.