Jeotermal Enerji ve Balçova Bölgesel Isıtma İşletmesi

Jeotermal Enerji ve Balçova Bölgesel Isıtma İşletmesi

E. Sinan ARSLAN
Maden Mühendisleri Odası

Jeotermal Kaynak: Jeolojik yapıya bağlı olarak yerkabuğu ısısının etkisiyle sıcaklığı sürekli
olarak bölgesel atmosferik yıllık ortalama sıcaklığın üzerinde olan, çevresindeki sulara göre
daha fazla miktarda erimiş madde ve gaz içerebilen, doğal olarak çıkan veya çıkarılan su,
buhar ve gazlar ile yeraltına insan düzenlemeleri vasıtasıyla gönderilerek yer kabuğu veya
kızgın kuru kayaların ısısı ile ısıtılarak su, buhar ve gazların elde edildiği yerleri ifade eder.
Bu tür kaynaklardan elde edilen enerjiye ise “Jeotermal Enerji” denir.

Jeotermal enerjiden; tarihsel olarak en yaygın yararlanma biçiminin termal tedavi amaçlı
olduğu bilinmektedir. Termal tedavi amaçlı ilksel kullanımlar antik dönemlerden bu yana
ülkemizde yaygın olarak uygulanmıştır. Bu tür kullanıma ilişkin kalıntılar ülkemizin özellikle
batı bölgelerinde çok sayıda bulunmaktadır. Bu çerçevede Balçova – Narlıdere jeotermal
sahasından da eski çağlardan bu yana termal tedavi amaçlı yararlanılmış, hatta bu nedenle şu
anda Balçova Termal Tesislerinin bulunduğu alanda bulunan doğal termal çıkışlar
“Agamemnon Kaplıcası” olarak adlandırılmıştır.