İzmir Çevresi Sosyal Yaşam Alanı Projesi (Çiçekliköy-Yakaköy Örneği)

İzmir Çevresi Sosyal Yaşam Alanı Projesi (Çiçekliköy-Yakaköy Örneği)

Altay Uğur GÜL
Orman Mühendisleri Odası

Bu bildiri ile orman içi ve bitişiğinde yer alan, bazı dinlenme mekânlarının yer aldığı ve
insanların kısa süreli boş zamanlarını yoğun olarak geçirdiği Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi
esas alınarak, İzmir’in çok yakın çevresi için bir Sosyal Yaşam Alanı Projesi geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda; çevresinde yer alan ormanlık alanları da içine alacak şekilde,
Çiçekliköy-Yakaköy Bölgesi bir bütün olarak ele alınmış, bölgede bulunan rekreasyon
mekânlarının yeniden düzenlenmesi, birbiriyle ilişkilendirilmesi ve bütünleştirilmesi, mekân
ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çevre kalitesini düşürmeyen tren, bisiklet, at/fayton gibi
ulaşım araçlarının tercih edilmesi, Anadolu’nun geleneksel kültürünü taşıyan mekânların
oluşturulması, insanların doğa ile aktif etkileşim kurabildiği, bütünleşebildiği, daha kolay
erişilebilen, planlı, yeşil ve doğal rekreasyon alanlarının yaratılması planlanmıştır.