İzmir’de Atıksu Arıtımı

İzmir'de Atıksu Arıtımı

ÇMO İzmir Şubesi
Çevre Mühendisleri Odası

Dünyada nüfus artışı, endüstrileşme ve tarımsal sulamanın yaygınlaşması bir taraftan kişi
başına düşen su miktarını azaltırken, diğer yandan, artan evsel, endüstriyel ve tarımsal
atıksular hem su kaynaklarını kirletmekte hem de uygun tekniklerle ve oranlarda arıtılmaları
durumunda, özellikle tarımsal sulama için uygun bir kaynak oluşturmaktadır.

Ülkemizde küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgede yer alan kentimiz,
içme- kullanma suyu ihtiyacının yaklaşık yarısını il dışındaki kaynaklardan sağlarken,
atıksuların etkin bir şekilde arıtılması ve uygun alanlarda yeniden kullanımı büyük önem
taşımaktadır.