İzmir’de Bir Arboretum Kurulmalıdır

İzmir'de Bir Arboretum Kurulmalıdır

İlçin ASLANBOĞA
Orman Mühendisleri Odası

Arboretum ansiklopedilerde odunsu bitkilerin sergilendiği bahçeler olarak tanımlanır.
Bir yeşil alanın arboretum olarak tanımlanabilmesi için bu alanın klimatik, fitocoğrafik
özelliklerine uyabilecek, orijinleri bilinen, bilimsel olarak tanımlanmış çok sayıda odunsu
bitkinin belirli ilkeler çerçevesinde sergilenmesi gerekir. Bu bitkiler açık alanda dikili olmalı,
özel bakım görmemeli, özel etiketlerle tanıtılmalı ve bilimsel bakış açısıyla gözetilmelidirler.