13 Ocak 2016 Toplantı Kararları 2016.01

13 Ocak 2016 Toplantı Kararları 2016.01

1. Narbel yolu hk. görüşüldü.
Narbel yolunda oluştuğu belirtilen çöküntünün incelenmesi için Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası odalarımızdan oluşan çalışma grubu oluşturulmasına, çalışma grubu sekretaryasının Jeoloji Mühendisleri Odasınca üstlenilmesine karar verildi.

2. Karabağlar ilçesi kentsel dönüşüm planları hk. görüşüldü.
Karabağlar İlçesi sınırları içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan kentsel dönüşüme ilişkin planlar hukuki süreç başlatmak isteyen odalarımızın Şehir Plancıları Odası ile iletişime geçmesine karar verildi.

3. TMMOB 4. Toplumcu Mühendislik ve Mimarlık Haftası hk. görüşüldü.
Öğrenci üyelerimiz tarafından hazırlık çalışmaları sürdürülen TMMOB 4. Toplumcu Mühendislik ve Mimarlık Haftası etkinliğinin;
a) 4-18 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmesine,
b) Etkinliğinin temasının “Barış” olmasına,
c) Etkinliğin sekretaryasının Gıda Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası tarafından aşağıdaki görev dağılımında üstlenilmesine karar verildi.

Duyuru, yazışma ve çağrılar // İnşaat Mühendisleri Odası
Afiş, broşür, tasarım-basım // Makina Mühendisleri Odası
İkramlar ve destekçi kuruluş ilişkileri // Gıda Mühendisleri Odası

4. Karaburun ilçesindeki RES’ ler hk. görüşüldü.
Şubat ayı toplantısında Karaburun Kent Konseyinden bir kişinin Karaburun ilçesindeki RES çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere Kurul toplantısına çağırılmasına karar verildi.

5. İzmir-Manisa 1/100.000 Çevre Düzeni Planı hk. görüşüldü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan Manisa-İzmir 1/100.000 Çevre Düzeni Planı hakkında dava süresine katılacak odalarımızın Şehir Plancıları Odası ile ilişkiye geçmesine karar verildi.

6. Cumhurbaşkanına hakaret davası açılan üyelerimiz hk. görüşüldü.
2015 Şubat ayında gerçekleştirilen TMMOB olağanüstü genel kuruluna yönelik yapılan eylemler nedeniyle haklarında Cumhurbaşkanına hakaret davaları süren üyelerimizin duruşma tarihi olan 8 Şubat 2016’ da İzmir Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapılmasına karar verildi.