10 Şubat 2016 Toplantı Kararları 2016.02

10 Şubat 2016 Toplantı Kararları 2016.02

1. Mesleki Denetim Protokolü hk. görüşüldü.
İzmir’ de CHP’ li ilçe belediyelerle imzalanması planlanan ve önceden odalara gönderilmiş olan mesleki denetim protokolüne ilişkin olarak odalarımızın oluşturduğu görüşleri en geç 22 Şubat 2016 tarihi saat 18:00’ e kadar İKK sekreterliğine iletilmesine karar verildi.

2. Odalarımız Şube Genel Kurul ve Seçimleri hk. görüşüldü.
Şube Genel Kurulu ve Seçimlerini tamamlayan Kurul bileşeni odalarımızın Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile yeni dönem İKK temsilcilerinin isim ve iletişim bilgilerini (e-mail, GSM) Şubat ayı sonunu kadar İKK sekreterliğine iletilmesine karar verildi.

3. Ege Üniversitesi Lojmanlarındaki koruluk hk. görüşüldü.
Ege Üniversitesi lojmanlarında bulunan koruluk hakkında görüş oluşturmak üzere Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Orman Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Çevre Mühendisleri Odasından oluşan çalışma grubu oluşturulmasına, çalışma grubunun sekreteryasının Mimarlar Odası tarafından yürütülmesine karar verildi.

4. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yer altı geçidi hk. görüşüldü.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen yer altı geçidi ve kıyı dolgu çalışması konusunda daha önceden İBB’ ye yazılmış ve yanıt alınamayan yazının bilgi edinme kanunu çerçevesinde gönderilmesine karar verildi.

5. Bayraklı-Turan Yat limanı hk. görüşüldü.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bayraklı-Turan arasında yapımı planlanan yat limanı konusunda görüş oluşturulmak üzere Gemi Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasından oluşan bir çalışma grubu kurulmasına karar verildi.

6. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ana planı revizyonu hk. görüşüldü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ana planı revizyonu hakkında görüş oluşturulmak üzere Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeofizik mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Jeoloji Mühendisleri Odasından oluşan çalışma grubu oluşturulmasına, çalışma grubu sekreterliğinin İnşaat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası tarafından yürütülmesine karar verildi.

7. TMMOB Toplumcu Mühendislik Mimarlık Haftası hk. görüşüldü.
Öğrenci üyelerimiz tarafından 14-18 Mart tarihleri arasında bölge üniversitelerinde gerçekleştirilmesi planlanan TMMOB 4. Toplumcu Mühendislik-Mimarlık Haftası programının ve bütçesinin netleştirilmesi konusunda İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odalarımıza yetki ve görev verilmesine karar verildi.

8. TMMOB 3 Mart İş cinayetleri günü hk. görüşüldü.
TMMOB 3 Mart iş cinayetleri Günü dolayısıyla 3 Mart 2016 saat 18:30’ da Buca forbes caddesinde bulunan Madenci anıtı önünde bir basına açıklaması yapılmasına karar verildi.

9. Karaburun Kent Konseyinin talebi hk. görüşüldü.
a) 12-13 Mart 2016 tarihlerinde Karaburun da düzenlenecek olan ve ekte taslak programı yer alan “Rüzgar yaşamdan yana essin” çalıştayına odalarımız tarafından katkı sunulmasına karar verildi.
b) Karaburun kent konseyi temsilcilerinin kurulumuz toplantısında aktardığı bilgiler ışığında kurulumuz Karaburun RES çalışma grubunun toplanmasına karar verildi.