9 Mart 2016 Toplantı Kararları 2016.03

9 Mart 2016 Toplantı Kararları 2016.03

1. Urla Villaları hk. görüşüldü.
Kamuoyunda Urla Villaları olarak bilinen İzmir ili Urla ilçesi Zeytineli Köyü Hacılar koyundaki villalara ilişkin açılan davada; sit derecesinin düşürülmesinin iptal edilmesi sonucu yargı kararlarına uymayan kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, suç duyurusunda bulunacak odalarımızın 11 Mart 2016 saat 18:00’a kadar sekreterliğe bilgi vermesine karar verildi.

2. Karaburun RES Çalıştayı hk. görüşüldü.
19-20 Mart 2016 tarihlerinde Karaburun’da gerçekleştirilecek Rüzgar Yaşamdan Yana Essin konulu Ege Bölgesi RES Çalıştayı’na katılmak isteyen üyelerin 16 Mart 2016 Çarşamba saat 18:00’a kadar sekreterliğe bilgi verilmesine karar verildi.

3. 10 Ekim Ankara Katliamı Anma Programı hk. görüşüldü.
10 Ekim Ankara katliamını anma amacıyla DİSK, KESK, TBB ile birlikte 10 Mart 2016 saat 18:30’da Alsancak Garı önünde basın açıklaması yapılmasına karar verildi.

4. Ege Üniversitesi Lojmanları Koruluğu hk. görüşüldü.
E.Ü Lojmanları koruluğu çalışma grubu üyelerinin görüş ve önerilerini Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ne iletmelerine karar verildi.

5. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı hk. görüşüldü.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarında Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yazı yazılmasına, ayrıca yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek üzere İKK Sekreteri tarafından girişimde bulunulmasına karar verildi.

6. Narbel Yolu hk. görüşüldü.
Narbel yolunda oluşan hasar nedeniyle Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesince hazırlanan raporun sekretarya aracılığıyla İKK bileşenlerine gönderilmesine karar verildi.

7. Yamanlar Katı Atık Bertaraf Tesisi hk. görüşüldü.
İBB tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Yamanlar katı atık bertaraf tesisi ile ilgili çalışma grubunun son gelişmeleri de değerlendirmek üzere toplantı yapmasına karar verildi.

8. SİT Derecesi Değiştirilmiş Alanlar hk. görüşüldü.
Bölgemizde SİT dereceleri değiştirilmiş alanların bilgilerinin 2011 yılı itibarıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden talep edilmesine karar verildi.

9. İKK Yeni Dönem Sekreterinin Belirlenmesi hk. görüşüldü.

İKK Yeni dönem sekretaryasının Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yürütülmesi ve İKK Sekreteri olarak Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Melih YALÇIN’ın görevlendirilmesinin TMMOB Oda Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar verildi.

10. İKK’ya Bütçesi hk. görüşüldü.
İKK’ya borcu olan odalarımızın borçlarını ödemesi konusunun bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi.

11. 22 Mart Dünya Su Günü hk. görüşüldü.
22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla bir basın metni taslağının Su Çalışma Grubu tarafından hazırlanmasına karar verildi.

12. Menderes İlçesi Özdere Mevkii Kalemlik ve Klaros Mesir Alanları hk. görüşüldü.
Menderes ilçesi Özdere mevkii Kalemlik ve Klaros mesir alanlarındaki yapılaşmaların Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesince takip edilmesine karar verildi.

13. Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin Talebi hk. görüşüldü.
Orman Mühendisleri Odası’nın talebi doğrultusunda her yıl Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesince organize edilen İKK Geleneksel Bahar Gezisi masrafları nedeniyle 2013 yılı sonu itibariyle var olan 2.385 TL. İKK borçlarının 2013 yılı önceki gezi masraflarına sayılarak kapatılmasına karar verildi.

14. Çalışma Grupları hk. görüşüldü.
2016-2017 Dönemi Çalışma Gruplarının ekli (Ek-1) listede belirtildiği gibi olmasına, çalışma gruplarında görev alacak kurul bileşenlerinden görevlendirilecek kişilerin isimlerinin istenmesine karar verildi.

15. Kadın Çalışma Grubu Sekretaryası hk. görüşüldü.
Önceki dönem Kadın Çalışma Grubumuzun sekretaryasını üstlenen Gıda Müh. Odası İzmir Şubesinin bu görevi devretmek istemesi nedeniyle Kadın Çalışma Grubunun yeni dönem sekretaryasının yapılacak ilk çalışma grubunda belirlenmesine, çalışma grubu ilk toplantısının Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi çağrısında gerçekleştirilmesine karar verildi.

EK 1: Çalışma Grubu Listesi

ÇALIŞMA GRUBU
1 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu
2 Şehir İçi Stadlar Çalışma Grubu
3 Karton Tekneler Yarışı Çalışma Grubu
4 Kıyı Yapıları Çalışma Grubu
5 Kültürpark Çalışma Grubu
6 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Çalışma Grubu
7 Orman Mevzuatı Çalışma Grubu
8 5 Haziran Dünya Çevre Günü Çalışma Grubu
9 Katı Atık Bertaraf Tesisi Çalışma Grubu
10 Su Çalışma Grubu
11 Ulaşım Çalışma Grubu
12 Yarımada Çalışma Grubu
13 Maden ve Çevre Çalışma Grubu
14 Kadın Çalışma Grubu
15 Yapı Denetim Çalışma Grubu
16 Körfez Geçişi Çalışma Grubu
17 Enerji Politikaları Çalışma Grubu
18 Aliağa-Foça Çalışma Grubu