6 Nisan 2016 Toplantı Kararları 2016.04

6 Nisan 2016 Toplantı Kararları 2016.04

1. Ülke ve Kent Gündemi hk. görüşüldü.
Ülkemizde ve kentimizde özellikle emek örgütleri yöneticilerine yönelik olarak son günlerde artan baskı politikalarını ve 1 Mayıs hazırlık çalışmalarını değerlendirmek üzere 19 Nisan 2016 Salı günü odalarımızın Yönetim Kurulu üyeleri ile Genişletilmiş İKK Toplantısı yapılmasına karar verildi.

2. Karaburun RES Çalıştayı hk. görüşüldü.
Karaburun bölgesi RES çalışmaları hakkında Ziraat Mühendisleri Odasının hazırlamış olduğu raporun diğer odalara gönderilmesine karar verildi.

3. Urla Ovacık RES Çalışmaları hk. görüşüldü.
Urla ilçesi Ovacık köyü ormanlık alanda sürdürülen RES çalışmaları nedeniyle ağaç kesimleri hakkında yapılacak basın açıklamasına katılım sağlanmasına karar verildi.

4. Tramvay Çalışmaları hk. görüşüldü.
Tramvay çalışmalarını değerlendirmek üzere çalışma grubunun toplanmasına karar verildi.

5. İftarlık Gazoz Filmi hk. görüşüldü.
Makina Mühendisleri Odamızın önerisi doğrultusunda İftarlık Gazoz filminin üyelerimize ve öğrenci üyelerimize ücretsiz gösterimi konusunda çalışma yapmak üzere Maden Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odasına görev verilmesine karar verildi.

6. İKK Çalışma Grupları hk. görüşüldü.
2016-2017 yılı çalışma gruplarının ekli (Ek-1) listede isimleri yer alan oda temsilcilerinden oluşmasına karar verildi.

7. İKK Bütçesi hk. görüşüldü.
İKK’ya borcu olan odalarımızın dönem sonuna kadar borçlarını kapatacak şekilde hazırlayacakları ödeme planını önümüzdeki toplantıya kadar İKK Sekreterine iletmelerine karar verildi.

EK – İKK Çalışma Grupları
5 Haziran Dünya Çevre Günü Çalışma Grubu

Çevre Mühendisleri Odası | E. HELİL İNAY KINAY
Jeofizik Mühendisleri Odası | CEMRE ERKMEN – GÜLÇİN GÖVSULU
Jeoloji Mühendisleri Odası | SİBEL SİVRİKAYA KURTULUŞ
Kimya Mühendisleri Odası | MEHLİKA KOÇ
Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği | AYŞEGÜL AKINCI
Ziraat Mühendisleri Odası | İLKER AĞIN

Aliağa – Foça Çalışma Grubu

Çevre Mühendisleri Odası | E. HELİL İNAY KINAY – ŞAHİN HAMARAT
Jeoloji Mühendisleri Odası | MERVE KARA – SİBEL SİVRİKAYA KURTULUŞ
Kimya Mühendisleri Odası | SAADET ÇAĞLIN
Peyzaj Mimarlar Odası | EKREM ÇİNETÇİ
Şehir Plancıları Odası | ALİ BOR – NURHİLAL ATEŞ
Ziraat Mühendisleri Odası | FERDAN ÇİFTÇİ

Enerji Politikaları Çalışma Grubu

Çevre Mühendisleri Odası | HASAN SARPTAŞ – RAHİLE YENİ
Elektrik Mühendisleri Odası | MÜKREMİN ZÜLKADİROĞLU – MUSTAFA S. ÇINARLI
Jeoloji Mühendisleri Odası | HÜSEYİN UYTUN
Kimya Mühendisleri Odası | SAADET ÇAĞLIN
Maden Mühendisleri Odası | AYKUT AKDEMİR
Makina Mühendisleri Odası | İSKENDER KÖKEY – MELİH YALÇIN
Peyzaj Mimarlar Odası | SALİH YEŞİLBAŞ
Ziraat Mühendisleri Odası | İLKER AĞIN

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu

Çevre Mühendisleri Odası | MÜGE BAĞIRGAN – ŞAHİN HAMARAT
Elektrik Mühendisleri Odası | MURAT KOCAMAN
Gıda Mühendisleri Odası | ULAŞ YÜKSEL – İ. UĞUR TOPRAK
İnşaat Mühendisleri Odası | MUTLU BURAK PAKSOY
Jeofizik Mühendisleri Odası | AYŞE DANACI – CANSU HASIRCI – OKTAY ERGEÇ – BİRSEN BERBER – SERKAN VAYİÇ
Jeoloji Mühendisleri Odası | LÜTFULLAH KANTAR – SEVTAP SARGIN
Kimya Mühendisleri Odası | FERİDUN ÖZTÜRK – GÜLNUR POLAT – PINAR ÖZSU GÜREL
Maden Mühendisleri Odası | AYKUT AKDEMİR – MELTEM TOPCAN – TÜLAY SUİÇMEZ
Makina Mühendisleri Odası | HALUK ALTAY – MEHMET EYİ

Kadın Çalışma Grubu

Çevre Mühendisleri Odası | MÜGE BAĞIRGAN
Elektrik Mühendisleri Odası | HACER ŞEKERCİ
Gemi Mühendisleri Odası | CEYLA İNMELER
Gıda Mühendisleri Odası | İNCİ ÖZER
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası | TUĞBA BOZKURT
İç Mimarlar Odası | YELDA ERANTGİL
İnşaat Mühendisleri Odası | CEREN NARİN
Jeofizik Mühendisleri Odası | CEMRE ERKMEN
Jeoloji Mühendisleri Odası | MERVE KARA
Kimya Mühendisleri Odası | FUNDA KANTUŞ KURT
Maden Mühendisleri Odası | TÜLAY SUİÇMEZ
Makina Mühendisleri Odası | FERDA YAMANLAR
Metalurji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği | BAŞAK YETİŞTİ
Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği | AYŞEGÜL AKINCI YÜKSEL
Mimarlar Odası | EMEL KAYIN
Peyzaj Mimarlar Odası | AYTEN HAYTABEY
Şehir Plancıları Odası | GÖKÇE BAŞARAN
Tekstil Mühendisleri Odası | ESEN LEYLA İMREN
Ziraat Mühendisleri Odası | ELA DALÇAM

Karton Tekneler Yarışı Çalışma Grubu

Çevre Mühendisleri Odası | EFEM BİLGİÇ
Gemi Mühendisleri Odası | HALİL ONUR YAZICIOĞLU
Maden Mühendisleri Odası | MUSTAFA HACARLIOĞLU
Makina Mühendisleri Odası | SUNGU KÖKSALÖZKAN – ERAY DURUPINAR
Şehir Plancıları Odası | SERDAR SİMSAR

Katı Atık Bertaraf Tesisi Çalışma Grubu

Çevre Mühendisleri Odası | E. HELİL İNAY KINAY – HASAN SARPTAŞ – E. OLCAY IŞIN – GÜLSÜM OYMAN
İnşaat Mühendisleri Odası | AYHAN EMEKLİ
Jeofizik Mühendisleri Odası | MEHMET TOLGA TOKER
Jeoloji Mühendisleri Odası | SİBEL SİVRİKAYA KURTULUŞ – KORAY ÇETİN ÖNALAN
Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği | AYŞEGÜL AKINCI
Peyzaj Mimarlar Odası | ESRA ERKMEN
Şehir Plancıları Odası | EVREN ERDİL
Ziraat Mühendisleri Odası | FERDAN ÇİFTÇİ

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Çalışma Grubu

Çevre Mühendisleri Odası | SELÇUK DÜNDAR – E. OLCAY IŞIN
Elektrik Mühendisleri Odası | MUSTAFA S. ÇINARLI
İnşaat Mühendisleri Odası | ABDULLAH İNCİR
Jeofizik Mühendisleri Odası | SİNANCAN ÖZİÇER – DOĞUCAN ÖZYALÇIN – BİRSEN BERBER
Jeoloji Mühendisleri Odası KORAY ÇETİN ÖNALAN – SEÇİL KILINÇ
Mimarlar Odası | ERDAL ONUR DİKTAŞ – NOYAN UMUR VURAL
Peyzaj Mimarlar Odası | ELVİN SÖNMEZ GÜLER
Şehir Plancıları Odası | GÖKÇE BAŞARAN

Kıyı Yapıları Çalışma Grubu

Çevre Mühendisleri Odası | E.HELİL İNAY KINAY – SELÇUK DÜNDAR
Gemi Mühendisleri Odası | FATİH ÇELİK – ÜNAL ÖZSIR – NAZİF KOCAMAN – NAZİF İNAM
Jeoloji Mühendisleri Odası | BORA SONUVAR
Jeofizik Mühendisleri Odası | AHMET SAYGIN ÇAKIRTAŞ – MEHMET TOLGA TOKER
Peyzaj Mimarlar Odası | AYŞE GEVREK GÖZSOY
Şehir Plancıları Odası | UTKU CİHAN

Körfez Geçişi Çalışma Grubu

Çevre Mühendisleri Odası | E. HELİL İNAY KINAY – SELÇUK DÜNDAR – H. MERVE ÖZTÜRK
İnşaat Mühendisleri Odası | ALİ FUAT GÜNAK
Jeofizik Mühendisleri Odası | DOĞUCAN ÖZYALÇIN
Jeoloji Mühendisleri Odası | GÜVENÇ ÇELEBİ – DİDEM ŞEN
Mimarlar Odası | HALİL İBRAHİM ALPASLAN

Kültürpark Çalışma Grubu

Mimarlar Odası | HALİL İBRAHİM ALPASLAN – EBRU TÜRKDAMAR DİKTAŞ
Peyzaj Mimarlar Odası | ÖZAY YERLİKAYA – ERHAN ARSLAN
Şehir Plancıları Odası | GÜLNUR ÇEVİKAYAK

Maden ve Çevre Çalışma Grubu

Çevre Mühendisleri Odası | E. HELİL İNAY KINAY
Jeofizik Mühendisleri Odası | CEMRE ERKMEN – GÜLÇİN GÖVSULU – ERHAN İÇÖZ
Jeoloji Mühendisleri Odası | LÜTFULLAH KANTAR – MAHMUT DEMİRHAN
Kimya Mühendisleri Odası | FUNDA TANKUŞ KURT
Maden Mühendisleri Odası | AYKUT AKDEMİR – ERDEM TURGUT
Ziraat Mühendisleri Odası | İLKER AĞIN

Orman Mevzuatı Çalışma Grubu

Çevre Mühendisleri Odası | E. HELİL İNAY KINAY
Maden Mühendisleri Odası | KEMAL SÖYLEMEZ – ERDEM TURGUT – OZAN AYKURT
Ziraat Mühendisleri Odası | KUBİLAY KOÇ – FATMA SAYICI

Su Çalışma Grubu

Çevre Mühendisleri Odası | E. HELİL İNAY KINAY – E. OLCAY IŞIN
Elektrik Mühendisleri Odası | MUSTAFA S. ÇINARLI
Gıda Mühendisleri Odası | DİLAN AVCI – İNCİ ÖZER
İnşaat Mühendisleri Odası | UMUT YILMAZ DEVECİ
Jeofizik Mühendisleri Odası | ERHAN İÇÖZ
Jeoloji Mühendisleri Odası | DİLEK KUZU – MERVE KARA – SİBEL SİVRİKAYA KURTULUŞ
Kimya Mühendisleri Odası | ERDİNÇ İLCİZOĞLU
Peyzaj Mimarlar Odası | EDİP GÜLER
Ziraat Mühendisleri Odası | HAKAN ÇAKICI

Şehir İçi Stadlar Çalışma Grubu

Jeofizik Mühendisleri Odası | SİNANCAN ÖZİÇER
Jeoloji Mühendisleri Odası | CEYHUN CAN TUFAN
Mimarlar Odası | NİLÜFER ÇINARLI MUTLU
Peyzaj Mimarlar Odası | FIRAT DERSİMLİ
Şehir Plancıları Odası | MEHMET PEMBECİOĞLU

Ulaşım Çalışma Grubu

Çevre Mühendisleri Odası | E. HELİL İNAY KINAY – H. MERVE ÖZTÜRK
Elektrik Mühendisleri Odası | MUSTAFA S. ÇINARLI
Harita ve Kadastro Müh. Odası | ÖZHAN KAYNARCA – AZMİ ÇETİNER
İnşaat Mühendisleri Odası | ONUR AÇIK
Jeofizik Mühendisleri Odası | HANDE YURTSEVEN – AHMET SAYGIN ÇAKIRTAŞ
Jeoloji Mühendisleri Odası | CEYHUN CAN TUFAN – KIVANÇ MADEN
Makina Mühendisleri Odası | ATİLAY YEŞİL
Mimarlar Odası | OKAY GÖNÜLOL – UĞUR YILDIRIM
Şehir Plancıları Odası | DENİZ AVŞAR

Yapı Denetim Çalışma Grubu

Elektrik Mühendisleri Odası | ALİ FUAT AYDIN
İnşaat Mühendisleri Odası | HÜSEYİN ŞAHİN TÜZEN
Jeofizik Mühendisleri Odası | DOĞUCAN ÖZYALÇIN
Jeoloji Mühendisleri Odası | HAKKI BATUR DEMİRAY – DİDEM ŞEN – SEÇİL KILINÇ
Makina Mühendisleri Odası | GÜNİZ GACANER ERMİN
Mimarlar Odası | GONCA BİLGİLİ

Yarımada Çalışma Grubu

Çevre Mühendisleri Odası | HASAN SARPTAŞ – BÜLENT ONAT
Elektrik Mühendisleri Odası | MÜKREMİN ZÜLKADİROĞLU
Jeoloji Mühendisleri Odası | DİLEK KUZU – MERVE KARA
Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği | AYŞEGÜL AKINCI
Mimarlar Odası | ŞEBNEM YÜCEL
Peyzaj Mimarlar Odası | ÖZAY YERLİKAYA
Şehir Plancıları Odası | AGAH ÖKTEM
Ziraat Mühendisleri Odası | FERDAN ÇİFTÇİ