11 Mayıs 2016 Toplantı Kararları 2016.05

11 Mayıs 2016 Toplantı Kararları 2016.05

1. Jeotermal Enerji Santralleri (JES) Çalışmaları hk. görüşüldü.
JES çalışmaları sırasında yapılan hataları anlatan bir çalışma yapılmasına, yapılacak çalışmanın içeriği ve biçimini belirlemek üzere JMO, ZMO, Maden MO’dan oluşan bir çalışma grubu oluşturulmasına, çalışma grubu sekretaryasının JMO İzmir Şubesinin üstlenmesine karar verildi.

2. İnciraltı Planları hk. görüşüldü.
İBB tarafından hazırlanıp Bakanlığa onaya gönderildiği belirtilen İnciraltı Planlarının İBB’den istenilmesine karar verildi.

3. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı hk. görüşüldü.
Kentte yapım çalışmaları sürdürülen Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Tramvay çalışmaları hakkında görüşmek üzere İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra GÖKÇE’den randevu alınmasına karar verildi.

4. Kültürpark Proje Tanıtım Toplantısı hk. görüşüldü.
13 Mayıs 2016 tarihi saat 10:30’da Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilecek olan İBB tarafından hazırlıkları sürdürülen Kültürpark Proje Tanıtım Toplantısı’na ilgili odalarımızın katılmasına karar verildi.

5. “Kömürden Kurtul, Yaşamı Kurtar” Aliağa Etkinliği hk. görüşüldü.
15 Mayıs 2016 Pazar günü Aliağa’daki yeni yapılacak termik santrallere karşı eyleme İKK olarak bir pankartla katılınmasına, katılım için Pazar günü saat 11:00’da Tepekule Kongre Merkezi önünden araç kaldırılmasına karar verildi.

6. 13 Mayıs Soma Katliamı Anma Programı hk. görüşüldü.
a) 13 Mayıs’ta Maden Mühendisleri Odası’nın çağrısıyla Soma’ya gideceklerin bilgisinin Maden Müh. Odası’na iletilmesine,
b) TMMOB, DİSK, KESK, TTB ortak çağrısıyla aynı gün saat 18:30’da Buca Belediyesi Forbes Caddesinde bulunan Madenci Anıtı önünde kitlesel basın açıklaması yapılmasına
karar verildi.

7. 5 Haziran Dünya Çevre Günü hk. görüşüldü.
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle 4 Haziran 2016 saat 18:00’da Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde “Bölgemizde Terk Edilen Uranyum Madenleri” Paneli düzenlenmesine karar verildi.

8. TMMOB Diyarbakır İKK’nın Hazırladığı Kampanya hk. görüşüldü.
Diyarbakır İKK tarafından düzenlenen TMMOB tarafından desteklenen Güneydoğu’da çatışmalarda evleri zarar gören vatandaşlarımıza yardım kampanyasına destek olunmasına, öncelikli ihtiyaç olarak bildirilen buzdolabı bedelinin öğrenilerek İKK bileşenlerine duyurulmasına karar verildi.

9. İKK Etkinliklerinin Sosyal Medyadan Duyurulması hk. görüşüldü.
İKK etkinliklerinin sosyal medya üzerinden etkinlik oluşturularak duyurulmasına karar verildi.

10. İZSU Faturalarına Yansıyan Katı Atık Bedelleri hk. görüşüldü.
İZSU faturalarına eklenerek tahsil edilen katı atık bedelleri uygulamasının iptali için ÇMO ve MO’sının araştırma yapmasına karar verildi.