1 Haziran 2016 Toplantı Kararları 2016.06

1 Haziran 2016 Toplantı Kararları 2016.06

1. Kültürpark Yenileme Projeleri hk. görüşüldü.
İBB tarafından çalışmaları yürütülen Kültürpark Yenileme Projesi hakkında görüş oluşturmak üzere ŞPO, MO, PeyzajMO, OMO, ZMO’dan oluşan çalışma grubu sekretaryasının ŞPO tarafından üstlenilmesine karar verildi.

2. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı hk. görüşüldü.
İBB tarafından alt geçit çalışmaları sürdürülen Mustafa Kemal Sahil Bulvarı hakkında görüş oluşturmak üzere Ulaşım Çalışma Grubunun toplanmasına karar verildi.

3. Diyarbakır İKK’nın Düzenlediği Yardım Kampanyası hk. görüşüldü.
Diyarbakır İKK tarafından bölgede evleri hasar gören vatandaşlara yardım amacıyla düzenlenen buzdolabı satın alımı kampanyasına 1.000 TL/adet buzdolabı bedeli üzerinden toplanacak paraların toplu olarak İKK Sekretaryası aracılığıyla Diyarbakır İKK’ya iletilmesine karar verildi.

4. Ege Üniversitesi Yerleşkesinde Bulunan Ağaçlandırılmış Alan hk. görüşüldü.
E.Ü. yerleşkesinde bulunan ağaçlandırılmış alan hakkında çalışma grubumuzun hazırlamış olduğu ekli (Ek-1) raporun okulların açılışından sonraki bir tarihte basın yoluyla kamuoyuna duyurulmasına karar verildi.