13 Temmuz 2016 Toplantı Kararları 2016.07

13 Temmuz 2016 Toplantı Kararları 2016.07

1. Aliağa’da bulunan İzmir Demir Çelik firmasına ait termik santralin kapasite artım hk. görüşüldü.
Aliağa’da bulunan İzmir Demir Çelik firmasına ait termik santralın kapasite artımına karşı açılan davada hazırlanan bilirkişi raporu değerlendirmesi konusunda, 15 Temmuz 2016 Cuma günü basına bülten gönderilmesi konusunda SPO ve CMO odalarımızın taslak metin hazırlamasına karar verildi.

2. Kültürpark hk. görüşüldü.
Kültürpark raporumuz ve ve basın açıklamamız hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi beyanlarıyla basında yer alan yanlış algılamalara yanıt verilebilmesi amacıyla, Kültürpark çalışma grubumuzun toplantı yaparak bir metin ve ayrıca Kültürpark konusunda Kurulumuzun izleyeceği yol haritası konusunda öneri eylem planı hazırlamasına karar verildi.

3. Konak ve Karşıyaka Tramvayları hk. görüşüldü.
Yapımı sürdürülen Konak ve Karşıyaka tramvayları hakkında İBB’den alınan bilgiler doğrultusunda Tramvay çalışma grubumuzun rapor hazırlamasına karar verildi.

4. Kruvaziyer Liman Planı hk. görüşüldü.
“Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından 02/05/2016 tarihinde onaylanan Konak İlçesi, Alsancak Yük Limanına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” ve “Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından 02/05/2016 tarihinde onaylanan “Konak İlçesi, Alsancak Kruvaziyer Liman Alanına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”ne ŞPO İzmir Şubesi tarafından dava açılacağı belirtilmiş olup, dava sürecine katılacak odalarımızın ŞPO ile ilişkiye geçmesine karar verildi.

5. Uluslararası İş Gücü Yasa tasarısı hk. görüşüldü.
AKP tarafından meclis gündemine getirilen Uluslararası İş Gücü Yasa tasarısının geri çekilmesi talebiyle Cumhuriyet meydanına bakan Pasaport PTT şubesinden 14.07.2016 tarihi saat 13.30’da toplu olarak fax çekilmesine karar verildi. (eylem ertelendi)

6. Yaşar Üniversitesi hk. görüşüldü.
Yaşar Üniversitesinden otuza yakın öğretim elemanının işine son verilmesi haberlerinin araştırılmasına karar verildi.