3 Ağustos 2016 Toplantı Kararları 2016.08

3 Ağustos 2016 Toplantı Kararları 2016.08

1. 04 Ağustos 2016 Tarihinde Yapılacak CHP Mitingi hk. görüşüldü.
04 Ağustos 2016 saat 19:30’da Gündoğdu Meydanında yapılacak mitinge İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin aldığı karar doğrultusunda katılım sağlanmasına, mitinge katılım için saat 19:00’da Kıbrıs Şehitleri Cad. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanılmasına karar verildi.

2. Kentimizde ve Bölgemizde Süren, Planlanan Merkezi/Yerel Yönetim Projeleri hk. görüşüldü.
Kentimizde ve bölgemizde süren, planlanan merkezi/yerel yönetim projelerinin ele alınabileceği bir toplantı gerçekleştirilmesine, toplantının kapsam ve biçimi konusunda görüşmek üzere Eylül ayı İKK Toplantısı gündemine alınmasına karar verildi.

3. Sit Alanlarının Derecelerinin Düşürülmesi hk. görüşüldü.
Bölgemizde sit alanlarının düşürülmesine yönelik Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu tarafından yapılan çalışmaya ilişkin bir basın açıklaması yapılmasına, metnin hazırlanması konusunda ŞPO’ya görev verilmesine karar verildi.

4. EMO İzmir Şb.nin Hazırlamış Olduğu Bilgi Notu hk. görüşüldü.
29 Haziran 2016 Çarşamba günü İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra GÖKÇE ile yapılan toplantıda görüşülen, kentimizde yapımı sürdürülen raylı sistem yatırımları hakkında EMO İzmir Şb.nin hazırlamış olduğu ekli (Ek-1) notların kurul üyelerine gönderilmesine karar verildi.

EK 1: EMO İzm. Şb.nin Hazırladığı Notlar.