21 Eylül 2016 Toplantı Kararları 2016.09

21 Eylül 2016 Toplantı Kararları 2016.09

1. Kültürpark hk. görüşüldü.
Kültürpark çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan raporun halka anlatılması amacıyla sunum haline getirilmesine bu konuda Kültürpark çalışma grubuna görev verilmesine karar verildi.

2. Kültürpark platformu hk. görüşüldü.
Kültürpark platformunda kurulumuzun yer alması konusunda toplantıya katılmayan Odalarımızla görüşmek üzere Kurul sekreterine görev verilmesine karar verildi.

3. Kentimizde ve Bölgemizde süren planlanan merkezi-yerel yönetim projeleri hk. görüşüldü.
Ağustos ayı kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda düzenlemeyi planladığımız etkinlikte ele alınabilecek projelerin, kurul bileşenlerine sorularak Ekim ayı kurul toplantısı gündemine alınmasına karar verildi.

4. Parsel bazında yapılan plan değişiklikleri hk. görüşüldü.
Özellikle son günlerde Bornova ilçe sınırları içinde gerçekleştirilen parsel bazında plan değişikliklerine ilişkin olarak basın açıklaması yapılmasına, taslak metin hazırlanması konusunda Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’ ne görev verilmesine karar verildi.

5. 10 Ekim de yitirdiklerimizin yakınlarıyla dayanışma hk. görüşüldü.
10 Ekim’ de ölen ve yaralanan dostlarımızın yakınlarıyla dayanışma amacıyla 100’ er TL Kurul bileşenlerinden toplanmasına karar verildi.