05 Ekim 2016 Toplantı Kararları 2016.10

05 Ekim 2016 Toplantı Kararları 2016.10

1. Kültürpark Platformu hk. görüşüldü.
İzmir Kültürpark Revizyonu Projesi hakkında Kurulumuzun hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda İzmir’deki çeşitli STK’lar tarafından oluşturulan “Kültürpark Platformunda” İKK olarak yer alınmasına karar verildi.

2. Bölgemizdeki Doğal SİT Alanlarının Derecelerinin Düşürülmesi hk. görüşüldü.
Bölgemizde doğal sit alanlarının derecelerinin düşürülmesine yönelik Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu tarafından yapılan çalışmaya ŞPO İzmir Şubesi tarafından dava açılmış olup davaya müdahil olmak isteyen odalarımızın ŞPO İzmir Şubesiyle irtibata geçmesine karar verildi.

3. 10 Ekim Ankara Katliamı Anma Programı hk. görüşüldü.
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından oluşturulan 10 Ekim Ankara katliamı anma programının üyelerimize duyurulmasına ve etkin katılımın sağlanmasına karar verildi.

4. Merkezi ve Yerel Yönetim Projeleri Değerlendirme Toplantısı hk. görüşüldü.
Bölgemizde yapımı süren ya da planlanan merkezi ve yerel yönetimlere ait rant amaçlı ve kamu yararı taşımayan projelere ilişkin Kurulumuzun rapor düzenlenmesi, rapor düzenlediğimiz konularda Şubat-Mart 2017 ayında forum düzenlenmesine karar verildi.