02 Kasım 2016 Toplantı Kararları 2016.11

02 Kasım 2016 Toplantı Kararları 2016.11

1. ŞPO İz. Şb. Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer’in Görev Yeri Değişikliği hk. görüşüldü.
Bornova Belediyesi’ndeki görev yeri değiştirilen ŞPO İz. Şb. Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer’in eski görevinin iade edilmesi için Bornova Belediye Başkanından randevu istenmesine karar verildi.

2. Kadın Çalışma Grubunun Talebi hk. görüşüldü.
Kadın Çalışma Grubumuzun talebi doğrultusunda;
a) 23 Kasım 2016 günü Burçin Korkma ve Gurur Özer’in konuşmacı olarak katılacağı Mobbing ve Homofobi konulu söyleşinin Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde,
b) Türkiye’de Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanındığı gün olması nedeniyle 5 Aralık 2016 günü “Diren” filminin gösteriminin Mimarlar Odası İzmir Şubesinde
düzenlenmesine karar verildi.

3. Yamanlar Katı atık Bertaraf Tesisi hk. görüşüldü.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü’nün Çevre Mühendisleri Odası İz. Şb.’ne gelen görüş talebinin İKK’ya yönlendirilmesine, Katı Atık Bertaraf Tesisi Çalışma Grubunun acilen konuyla ilgili toplanarak rapor hazırlanmasına karar verildi.

4. Karabağlar Kentsel Dönüşüm Planı hk. görüşüldü.

Karabağlar Kentsel Dönüşüm Planlarına itiraz ile ilgili olarak, Bölgede kurulan Mahalle Dernekleri ile ortak bir basın açıklaması yapılmasına, basın açıklaması yeri ve tarihinin dernek temsilcileri ile görüşülerek belirlenmesine karar verildi.

5. E.Ü. Lojman Bölgesindeki Çamlık Alan hk. görüşüldü.
E.Ü Rektörlüğünden randevu alınarak E.Ü Lojman Bölgesindeki çamlık alan için bilgilendirme yapılmasına ve çalışma grubumuzun hazırlamış olduğu raporun teslim edilmesine karar verildi.

6. Kamu Yararı Olmayan Merkezi ve Yerel Yönetim Projelerine yönelik yapılacak Forum hk. görüşüldü.
Şubat-Mart aylarında düzenlemeyi planladığımız kamu yararı taşımayan merkezi ve yerel yönetim projelerine yönelik yapılacak Forum içeriğinin bir sonraki toplantı gündemine alınmasına karar verildi.

7. Bağyurdu OSB Müdürlüğü’nün talebi hk. görüşüldü.
Bağyurdu OSB Müdürlüğünün talebi doğrultusunda hazırlanan ekli (Ek-1) “TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu İle Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Arasında Üretim Güvenliğine Yönelik Denetim Hizmetleri Protokol”ünün Kurul bileşenlerine gönderilmesine karar verildi.