07 Aralık 2016 Toplantı Kararları 2016.12

07 Aralık 2016 Toplantı Kararları 2016.12

1. KESK İzmir Şubeler Platformunun Düzenleyeceği Mitingi hk. görüşüldü.
KESK İzmir Şubeler Platformu’nun 11 Aralık 2016 Gündoğdu Meydanında “Haklar, OHAL, ve KHK’lardan Önce Gelir, İhraçlarınıza, Açığa Almalarınıza, Sürgün ve Cezalarınıza Teslim Olmayacağız” sloganıyla düzenleyeceği mitinge İzmir İKK pankartı altında katılım sağlanmasına karar verildi.

2. TMMOB İle SGK Arasında İmzalanan Protokol hk. görüşüldü.
TMMOB ile SGK arasında imzalanan protokolün ilimizdeki uygulamaları konusunda bilgi alışverişinde bulunulmak üzere SGK İl Müdürlüğü’nün ziyaret edilmesine karar veridi.

3. Konak Tramvay Projesi hk. görüşüldü.
Güzergahı değiştirilmiş olduğu söylenen Konak Tramvayının güzergah bilgisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yazılı olarak istenmesine karar verildi.

4. Karabağlar Kentsel Dönüşüm Projesi hk. görüşüldü.
Karabağlar Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bir basın metninin ŞPO ve Jeofizik MO İzmir Şubeleri tarafından hazırlanmasına, basın metninin ortak bir basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaşılması için bölgedeki mahalle dernekleriyle görüşülmesine karar verildi.

5. Basmane’de Yapılması Planlanan Folkart’a Ait Yüksek Yapı hk. görüşüldü.
Basmane’de yapılması planlanan Folkart’a ait yüksek yapı ile bölgemizde yapımı süren yüksek yapıların ÇED süreçleri konusunda bir rapor hazırlanmasına, raporun hazırlanması için Kültürpark Çalışma Grubuna görev verilmesine karar verildi.

6. Toplumcu Mühendislik ve Mimarlık Haftası hk. görüşüldü.
Öğrenci üyelerimizce her yıl düzenlenen Toplumcu Mühendislik Mimarlık Haftası hazırlık çalışmaları kapsamında;
a) Kurul üyesi odalarımızdan 2’şer öğrenci üye görevlendirmeleri ve sekretaryaya bildirmelerine,
b) Toplumcu Mühendislik ve Mimarlık Haftası etkinlikleri sekretaryasının İMO İzmir Şubesi tarafından yürütülmesine

7. Kamu Yararı Olmayan Merkezi ve Yerel Yönetim Projeleri Forumu hk. görüşüldü.
Kamu yararı olmayan merkezi ve yerel yönetim projeleri forumunun;
a) En geç Mart 2017’de gerçekleştirilmesine, etkinlik kesin tarihinin Ocak ayı İKK Toplantısında netleştirilmesine,
b) Forumda aşağıda başlıkları yer alan projelerin ele alınmasına

1. Sit Dereceleri Düşürülen Alanlar,
2. Körfez Geçiş Projesi,
3. Konak Tüneli,
4. Kültürpark Revizyon Projesi,
5. Konak ve Karşıyaka Tramvay Projesi,
6. Basmane Folkart Yüksek Yapı Projesi,
7. Aliağa Termik Santral Projeleri
8. Kentsel Dönüşüm Projeleri

c) İlave önerilerin Ocak ayı İKK Toplantısında netleştirilmesine
karar verildi.