07 Şubat 2018 Toplantı Kararları 2018.02

07 Şubat 2018 Toplantı Kararları 2018.02

1. İZBAN Ücret Tarifesi hk. görüşüldü.
İZBAN’da 15 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan ‘artı para’ olarak adlandırılan tarife uygulamasının kamu yararına olmaması nedeniyle geri çekilmesi konusunda basın açıklaması yapılmasına karar verildi.

2. Gazi Bulvarı Metro Çalışmaları hk. görüşüldü.
Gazi bulvarında sürdürülen Metro çalışmaları sırasında ağaçların köklerine dökülen beton konusunda bir rapor hazırlanmasına ve rapor taslağının hazırlanması konusunda Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesine görev verilmesine karar verildi.

3. İş Güvenliği Meclisi hk. görüşüldü.
İzmir’de Meslek Odaları ve Sendikaların birlikte iş güvenliği meclisi oluşturması için hazırlık yapılması konusunda Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesine görev verilmesine karar verildi.