05 Mart 2018 Toplantı Kararları 2018.03

05 Mart 2018 Toplantı Kararları 2018.03

1. Alsancak’ta bulunan tarihi İzmir elektrik fabrikası hk. görüşüldü.
Geçtiğimiz günlerde özelleştirilmesi konusunda haberlerin basında yer aldığı tarihi İzmir Elektrik Fabrikası’nın tarihi kimliği ve yapı bütünlüğü korunarak kamu malı olarak korunması konusunda çalışma yapılması ve sürecin takip edilmesine karar verildi.

2. TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer’e açılan soruşturma hk. görüşüldü.
Kültürpark mücadelesi nedeniyle daha önce görev yeri değiştirilen TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı Özlem Şenyol Kocaer hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle Bornova Belediyesi tarafından açılan soruşturma hakkında bir basın bülteni hazırlanmasına karar verildi.

3. İzmir’e Sahip Çık Platformu hk. görüşüldü.
İzmir’e sahip çık platformunun işleyişi konusunda yönerge hazırlanmasına, konuyla ilgili olarak İzmir Körfez Geçiş Grubuyla 14 Mart 2018 tarihinde toplantı yapılmasına karar verildi.

4. Alaçatı Havalimanı ve İzmir Çeşme eski yol tadilatı projeleri hk. görüşüldü.
Alaçatı’ya yapılması planlanan havalimanı ve tadilat yapılarak duble yol yapılması planlanan İzmir Çeşme eski yolu hakkında görüş oluşturmak üzere Ulaşım Çalışma Grubuna görev verilmesine karar verildi.

5. Alaçatı’ya yapılması planlanan havalimanı ve tadilat yapılarak duble yol yapılması planlanan İzmir Çeşme eski yolu hakkında görüş oluşturmak üzere Ulaşım Çalışma Grubuna görev verilmesine hk. görüşüldü.
İzmir ve Çevresi için planlanan rant projeleri hakkında CHP İzmir Milletvekilleriyle görüş alışverişinde bulunmak üzere 16 Mart 2018 günü TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesinde bir kahvaltılı toplantı düzenlenmesine karar verildi.

6. İKK Kadın Çalışma Grubunun talebi hk. görüşüldü.
İKK Kadın Çalışma Grubunun 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle hazırlamış olduğu, ekte programı yer alan etkinliğin kabulüne karar verildi.

7. Meslek Odaları arası futbol turnuvası hk. görüşüldü.
Siyasi iktidarın baskı ve itibarsızlaştırma projelerine karşı İzmir’deki Akademik Meslek Odaları arasında dayanışmayı artırmak üzere Meslek Odaları Arası Futbol Turnuvası düzenlenmesi konusunda diğer meslek odalarıyla görüşülmesine karar verildi.

8. 2018-2020 dönemi İKK Sekreteri ve İKK Bütçesi hakkında görüşüldü.
2018-2010 dönemi İKK Sekreteri ile İKK Bütçesinin belirlenmesi konusunun Nisan ayı İKK toplantısında görüşülmesine karar verildi.

9. 2019 yılında gerçekleşecek Yerel Yönetim Seçimleri hakkında görüşüldü.
2019 yılında gerçekleştirilecek Yerel Yönetim Seçimleri öncesi Kent Sorunlarının dile getirildiği TMMOB İzmir Kent Sempozyumunun düzenlenmesi konusunun Nisan ayı İKK toplantısında görüşülmesine karar verildi.

10. E.Ü Lojmanları içerisinde yer alan ormanlık alan hk. görüşüldü.
E.Ü Lojmanları içinde yer alan ormanlık alanın tescil edilmesi doğrultusunda daha önceden hazırladığımız İKK Raporunun güncellenmesi konusunda TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesine görev verilmesine karar verildi.

11. İZBAN artı Para sistemi hk. görüşüldü.
Daha önce kamu yararına olmadığı konusunda basın açıklaması yaptığımız İZBAN artı para sisteminin vatandaşlarımıza ve kent ulaşım kültürüne verdiği zararı anlatmak üzere taslak bir metin hazırlanması konusunda İKK Sekreterine görev verilmesine karar verildi.

12. TMMOB Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama Haftası hk. görüşüldü.
5-6 Mayıs Tarihlerinde düzenlenmesi planlanan TMMOB Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama Haftası taslak programının İKK bileşenlerine gönderilmesine karar verildi.