11 Nisan 2018 Toplantı Kararları 2018.04

11 Nisan 2018 Toplantı Kararları 2018.04

1. Bornova-Karaçam Mahallesindeki Hukuksuz inşaat hk. görüşüldü.
Bornova –Karaçam Mahallesinde yapımı devam eden hukuksuz inşaat hakkında yaptığımız suç duyurusuna verilen takipsizlik kararı nedeniyle, soruşturma izni vermeyen Bornova kaymakamlığı ve İzmir Valiliğinin tutumu hakkında basın açıklaması yapılmasına karar verildi.

2. DSİ kanunu ve diğer kanunlarda değişiklik yapılması hakkında hazırlanan torba yasa hk. görüşüldü.
Tarım alanları ve ormanlarımızı doğrudan ilgilendiren ve meclis gündeminde bulunan DSİ kanunu ve diğer kanunlarda değişiklik yapılması hakkında hazırlanan kanun tasarısı hakkında basın açıklaması yapılmasına, basın metninin Şehir Plancıları İzmir Şubesi tarafından hazırlanmasına karar verildi.

3. Ege Üniversitesi Lojmanları içinde bulunan ormanlık arazi hk. görüşüldü.
Ege Üniversitesi lojmanları içinde bulunan orman arazisi hakkında basın açıklaması yapılmasına basın metninin Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından hazırlanmasına karar verildi.

4. Kent içi ulaşım çalıştayı hk.görüşüldü.
Kent içi ulaşım çalıştayı hazırlanması konusunda ulaşım çalışma grubuna görev verilmesine karar verildi.

5. İzmir’e sahip çık platformu hk.görüşüldü.
İzmir’e sahip çık platformunun çalışma anlayış ve ilkelerini oluşturmak üzere toplantıya çağrılmasına karar verildi.

6. Çeşme eski yolu ve Alaçatı havalimanı hk.görüşüldü.
Genişletilmeye çalışılan Çeşme eski yolunun ve yapımı başlayacak olan Alaçatı havalimanı konusunda görüş oluşturmak üzere 16 Nisan da toplanmasına karar verildi.

7. Kınık termik santrali hk.görüşüldü.
Kınık’ da yapılmaya çalışılan termik santral için görüş oluşturmak üzere çevre maden çalışma grubuna görev verilmesine karar verildi.

8. Ege Üniversitesi otopark çalışmaları hk. görüşüldü.
Ege Üniversite kampüsü içinde Rektörlük tarafından gerçekleştirilen otopark çalışmaları hakkında bilgi edinilmesinin araştırılmasına karar verildi.

9. TMMOB İzmir İKK Geleneksel Doğa Yürüyüşü hk. görüşüldü.
TMMOB İzmir İKK Geleneksel doğa yürüyüşünün 13 Mayıs 2018 günü düzenlenmesine, organizasyon için Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ne görev verilmesine karar verildi.

10. Mithatpaşa Caddesinda yapımı biten alt geçit hk. görüşüldü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mithatpaşa caddesinde gerçekleştirilen alt geçit aydınlatması için Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından bir rapor hazırlanmasına karar verildi.

11. 1 Mayıs 2018 çalışmaları hk görüşüldü.
İzmir Gündoğdu meydanında 13.00’de düzenlenecek 1 Mayıs kutlamalarına Kurul bileşenlerinin yoğun bir şekilde katılımının sağlanması için çalışma yapılmasına, flama, pankart, şapka eksikliklerinin kontrol edilerek giderilmesine karar verildi.

12. TMMOB İzmir İKK sekreteri seçimi hk. görüşüldü.
2018-2010 dönemi İKK sekreteri seçiminin TMMOB’nin 20 Mart 2018 tarih ve 516 sayılı yazısında belirttiği İzmir İl Koordinasyon Kurulu sekreter seçimlerinin 24 Nisan’dan sonra gerçekleştirilmesi uyarısı doğrultusunda Mayıs ayı İzmir İl Koordinasyon Kurulu toplantısında gerçekleştirilmesine karar verildi.

13. TMMOB Mühendislik Mimarlık Şehir Plancılığı Haftası hk. görüşüldü.
Öğrenci üyelerimize yönelik olarak düzenlediğimiz TMMOB Mühendislik Mimarlık Şehir Plancılığı Haftasının ekli program çerçevesinde yapılmasına, etkinlik masraflarının İzmir İl Koordinasyon Kurulu bütçesinden karşılanmasına karar verildi.