08 Ağustos 2018 Toplantı Kararları 2018.08

08 Ağustos 2018 Toplantı Kararları 2018.08

1. Gazi Bulvarında hasar gören çınar ağaçları hk.
Gazi Bulvarında tramvay çalışması sırasında hasar gören çınar ağaçları hakkında Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubemizce hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen raporun İKK bileşenlerine iletilmesine, konuyla ilgili olarak kamuoyuna bilgi vermek üzere basın taslağının hazırlanması konusunda Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesine görev verilmesine karar verildi.

2. Manisa Çaldağı Nikel madeni hk.
Manisa Çaldağı Nikel madeni konusunda Manisa/İzmir İKK ortak açıklama yapılması konusunda Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası İzmir Şubelerimize görev verilmesine karar verildi.

3. Aydın JES projeleri hk.
Aydın bölgesinde yoğun olarak süren JES projelerinin çevreye etkileri hakkında İKK bileşenlerine bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi konusunda Maden Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubelerimize görev verilmesine karar verildi.

4. Kadın çalışma grubumuzun talebi hk.
Kadın Çalışma Grubumuzun talebi doğrultusunda aşağıda adları yazılı alt gruplarının kurulmasına ve odalarımızdan alt çalışma gruplarına Ağustos 2018 ayı sonuna kadar kadın çalışma grubu üyelerinin dışında üye istenmesine karar verildi.
İKK Kadın Çalışma Grubu Alt Grupları:
a) Eğitim,
b) Medya izleme,
c) Çevre,
d) Örgütlenme,
e) Etkinlik Düzenleme ve Takip

5. Yerel Yönetim Seçimleri öncesi yapılacak çalışma hk.
Yerel yönetim seçimleri konusunda 29 Ağustos 2018 tarihinde olağan üstü İKK toplantısı yapılmasına,

6. Karaburun Bilim Kongresi’nin talebi hk.
Karaburun Bilim Kongresinin talebi doğrultusunda; 5-9 Eylül 2018 tarihlerinde “Ne Yapmalı” temasıyla düzenlenecek Karaburun Bilim Kongresinin desteklenmesine karar verildi.