29 Ağustos 2018 Toplantı Kararları 2018.08-1

29 Ağustos 2018 Toplantı Kararları 2018.08-1

1. Önümüzdeki yerel seçimlere yönelik hazırlık çalışmaları hk.

1.1. Kent suçu haritasının hazırlanabilmesi için İKK bileşenlerinin arşivlerinde yer alan usülsüz bir şekilde yapılmış her türlü yapılaşama (alt yapı dahil) hakkında bilginin HKMO İz Şb’sine iletilmesine karar verildi.
1.2. Mart 2014’ten bu yana kentte ne değişti çalışması için aşağıda çalışma gruplarının kurulmasına ve belirtilen odaların sekreteryasında çalışmaya başlamasına karar verildi.
1.2.1. Ulaşım-Trafik: ŞPO (sek.), İMO, EMO, GMO, GemiMO
1.2.2. Silüet, nüfus, yapılaşma: MO (sek), ŞPO,PeyzajMO, HKMO
1.2.3. Demokratik Kent Yönetimi: MadenMO (sek), Meteoroloji, MO, OMO, MMO, EMO
1.3. Yaşam Kalitesinde neredeyiz çalışması için aşağıda çalışma gruplarının kurulmasına ve belirtilen odaların sekreteryasında çalışmaya başlamasına karar verildi.
1.3.1. Hava ve Su kalitesi: ÇMO (sek), JFMO, JMO, GıdaMO, KMO
1.3.2. Ulaşım: ŞPO (sek.), İMO, EMO, GMO, GemiMO
1.3.3. Kentsel Dönüşüm: HKMO (sek), ŞPO, MO, İMO

2. Eylül Ayı İKK Toplantısı hk.
– Eylül ayı İKK toplantısının 12 Eylül 2018 tarihinde yapılmasına karar verildi.