07 Kasım 2018 Toplantı Kararları 2018.11

07 Kasım 2018 Toplantı Kararları 2018.11

1. İstinyepark ve Folkart inşaatları hk.
– Plan ve ÇED raporları iptal edilen istinyepark ve Folkart inşaatları ruhsatlarını iptal etmeyen idareciler hakkında odalarımız tarafından suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

2. Ege Üniversitesi Ormanlık alanı hk.
– Ormanlık alanın bakımı konusunda görüşmek üzere EU rektorlugunden randevu alınmasına karar verildi.

3. Belediye başkanlığı aday adaylarının talebi hk.
– Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle Kurulumuzla görüşmek isteyen aday adaylarının taleplerine olumlu yanıt verilmesine karar verildi.

4. Kadın Çalışma grubunun talebi hk.
– Kadın çalışma grubunun talebi doğrultusunda 21 Kasım 2018 günü Kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında ekli afişi bulunan etkinliğin gerçekleştirilmesine, etkinlik masraflarının ikk bütçesinden karşılanmasına karar verildi.

5. KESK’in krizin bedelini ödemeyeceğiz mitingi hk.
– 17 Kasım 2018 günü izmir’de düzenlenecek olan KESK’in bölgesel mitingine kitlesel olarak katılmaya karar verildi.

6. Yerel Yönetim Seçimleri hk.
– Yerel yönetim seçimlerine yönelik olarak yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere olağan üstü ikk toplantısı yapılmasına, toplantı tarihinin sekreterya tarafından bileşenlere duyurulmasına karar verildi.