03 Nisan 2019 Toplantı Kararları 2019.04

03 Nisan 2019 Toplantı Kararları 2019.04

1. 1 Mayıs Mitingi hk. görüşüldü.
1 Mayıs mitingi hazırlık çalışmaları kapsamında öğrenci üyelerimizin düzenlemiş olduğu pankart atölyesinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi sekreterliğinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

2. Folkart incity inşaat sahası plan iptali hk. görüşüldü.
Folkart incity inşaat sahası plan iptali hakkında yapılmış olan suç duyurusuna ilişkin İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesinden rapor istenmesi ve basın açıklaması yapılmasına karar verildi.

3. Kent Suçları Haritası hk. görüşüldü.
Kent Suçları Haritasının tüm bileşenlerin katılımıyla 2 Mayıs 2019 günü gerçekleştirilecek İKK toplantısında sonlandırılmasına karar verildi.

4. Aliağa’da yeni kurulacak Demir Çelik Tesisi hk. görüşüldü.
Aliağa’da yeni kurulacak Demir Çelik Tesisi hakkında rapor hazırlamak üzere Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesine görev verildi karar verildi.

5. E.Ü kampüs alanında kurulması planlanan millet bahçesi projesi hk. görüşüldü.
E.Ü kampüs alanında kurulması planlanan millet bahçesi projesi hakkında rapor hazırlamak üzere Şehir Plancıları Odası, Orman Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mühendisleri Odasından oluşan çalışma grubu kurulmasına, sekreteryanın Çevre ve Şehir Plancıları Odaları tarafından üstlenilmesine karar verildi.

6. Kadın Çalışma Grubunun talebi hk. görüşüldü.
Kadın çalışma grubunun talebi doğrultusunda 27 Nisan 2019 t6arihinde Prof. Dr. Fatma Gül Berktay’ın konuşmacı olarak katılacağı “Osmanlı -Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti” başlıklı söyleşi düzenlenmesine, etkinlik masraflarının İKK bütçesinden karşılanmasına karar verildi.

7. İKK Geleneksel Bahar yürüyüşü ve pikniği hk. görüşüldü.
İKK Geleneksel Bahar yürüyüşü ve pikniğinin 19 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenmesine, yürüyüş güzergahının belirlenmesi ve organizasyon konusunda Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesine görev verilmesine karar verildi.