1 MAYIS`TA HERKES TALEPLERİ İÇİN ALANLARA

İzmir’de 1 Mayıs tertip komitesi, Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ta herkesi Gündoğdu Meydanı’na çağırdı.

002.1mayis

Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB, İzmir Tabip Odası, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve İzmir Barosu`nun oluşturduğu 1 Mayıs tertip komitesi, bugün Konak Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada, tüm İzmir halkı, talepleri ve hakları için alanlara çağrıldı.

Ortak basın metnini okuyan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hasan Hüseyin Karakoç, 1 Mayıs`ın, tüm dünyada işçi sınıfının ve ezilen halklarının eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve insanca bir yaşam talebiyle alanları doldurduğu bir gün olarak kutlandığını dile getirdi. Dünyada ve ülkede, siyasal ve ekonomik krizlerin yaşandığını, bu krizlerin en çok emekçi ve yoksul halkları etkilediğini dile getiren Karakoç, “Bu nedenle, 1 Mayıs`lar bugün her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır” dedi.

İşçilerin tüm haklarına saldırıldığına dikkat çeken Karakoç, “Kıdem tazminatımız başta olmak üzere tüm haklarımız hedefte, ödünç işçilik uygulamaları ile köle pazarları oluşturulmak isteniyor. Yasa tanımazlıkla, kölece çalışmanın dayatılması, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin ortadan kaldırılmasına hayır demek için alanlardayız” dedi.

Karakoç, işçi ve emekçilerin ekonomik, demokratik taleplerinin yanı sıra Türkiye`nin temel sorunlarının da çözülmesini talep ettikleri için kitlesel ve birleşik bir 1 Mayıs`a kol kola hazırlandıklarını ifade etti.

Karakoç, “Başta parasız eğitim ve sağlık hakkı olmak üzere, herkesin kamu hizmetinden eşit ve parasız olarak yararlanması için, taşeron ve sözleşmeli çalışmanın yasaklanması, herkesin kadrolu istihdam edilmesi için, iş cinayetlerinin, işten atmaların son bulması için, kadın cinayetlerine, kadınlara yönelik şiddet ve tacize son verilmesi, istihdamda kadın emeğine daha çok yer verilmesini haykırmak için 1 Mayıs`ta alanlardayız” dedi. Karakoç son olarak, tüm İzmirlileri 1 Mayıs`ta Gündoğdu meydanına davet ettiklerini söyledi.

Basın açıklamasından sonra, hazırlanan ortak çağrı bildirileri sendika ve meslek örgütü temsilcileri tarafından Kemeraltı`nda dağıtıldı.

001.1mayis