TMMOB İKK’DAN TOPLU ULAŞIM DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, KENT HALKINA YETERİNCE ANLATILMAYAN VE KENTLİNİN KATILIMI SAĞLANMADAN KISA SÜREDE UYGULAMAYA KOYMAYA ÇALIŞTIĞI ULAŞIM PLANLAMASI DURDURULMALIDIR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 24 Haziran 2014 tarihinde (dün) bir açıklama yaparak kentte otobüs hat güzergâhları ve seferlerinin yeniden düzenlendiğini ve 29 Haziran 2014 tarihi itibariyle uygulamaya geçileceğini duyurmuştur. Açıklamada gerekçe olarak, bu yolla kentin merkezi yerlerine daha az toplu taşım aracı gireceği, tek uzun hatlar yerine kısa aktarmalı hatlarla ulaşımın sağlanacağı, bu sayede trafik sıkışıklığının önleneceği, yolculuk süresinin kısalacağı, enerji tasarrufu sağlanacağı belirtilmektedir.

dugum

“Ezberimizi Bozuyoruz” cümlesiyle duyurulan bu uygulamaya dair kentliden, meslek odalarından, sivil toplum kuruluşlarından bırakın görüş almayı, uygulamayı bu çevrelere tanıtma gereği bile görülmeden yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi ne sosyallikle, ne de demokratlıkla bağdaşmaktadır. Bu tür kararların halkın geniş katılımıyla alınması, sorunsuz uygulanması açısından çok önemlidir.

Bilindiği gibi kentimizde toplu ulaşımda karayolu, raylı sistem ve deniz yolu farklı bölgelerde, farklı yoğunlukta kullanılmaktadır ve birbirinin tamamlayıcısı durumundadır. Yeniden düzenlenen sistemle ilgili görüşlerimizi şöyle özetleyebiliriz:

1) Ulaşım Ana Planının, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tartışmaya açılması ve kamuoyunda duyurulması, ilgili kurumlarla paylaşılması gerekmektedir.

2) Kent içinde yapımı planlandığı bilinen çeşitli raylı (tramvay) sistemlerin ne zaman hayata geçeceğiyle ilgili bilgi hakkında kamuoyuyla herhangi bir detaylı bilgi paylaşılmamıştır.

3) Sinyalizasyon sistemindeki yetersizlikler nedeniyle İZBAN ek seferleri devreye alınamamıştır, sinyalizasyon sisteminin tümden değiştirilmesi gerektiği tartışılmaktadır. Sinyalizasyon sistemindeki eksiklik ve yeni vagonların gelmemiş olması nedenleriyle istasyonlarda yığılmalar olması kaçınılmazdır. Uzun mesafeli otobüslerin kaldırılıp İZBAN ve metronun kullanılması olumlu bir gelişme olarak görülebilir ancak İZBAN ve metronun kapasitesinin buna ne kadar uygun olduğu belirsizdir. Mevcut sefer sıklığı ve katar sayısı dikkate alındığında yeterli olmayacağı düşünülmektedir.

4) Yeni vapur yatırımları sonuçlandırılmamış, isimleri hakkında internet ortamında öneri toplanan vapurlar henüz körfeze ulaşmamıştır. Mevcut vapurların işletme saatlerinin düzenlendiğine dair bir düzenleme hayata geçmemiştir.
Tek başına otobüs seferlerinde yapılacak düzenlemelerin trafik sorununa çare olmayacağı ve kamuoyuyla paylaşılmadan, kamuoyu bilgilendirilmeden hayata geçirilecek böyle bir uygulamanın kentlinin ulaşım konforunu sağlamayacağı açıktır.

Son olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı ve ulaşımdan sorumlu bütün Genel Müdürler, yardımcıları, daire başkanları ve amirlerinin bir ay süreyle makam aracı kullanmadan bu sistemle gereksinmelerini karşılamalarını öneriyoruz. Ancak bu şekilde kentliyi daha iyi anlayacaklarını ve sorunu akılcı, bilimsel yöntemlerle çözeceklerini düşünüyoruz.

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU